Κέντρο Γλωσσικών Ερευνών και Πόρων

Το Κέντρο Γλωσσών του Πολυτεχνείου Κρήτης υποστηρίζει τα μαθήματα Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας στα τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Από την ίδρυσή του το 1997 έως και σήμερα, το προσωπικό του Κέντρου συνεχίζει να ενισχύει και να βελτιώνει τους πόρους του Κέντρου για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, παρέχοντας μία ολοένα πιο σύγχρονη και αποτελεσματική μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένης και πλήρους διαδραστικής ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).

Κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργίας του, είχαμε το προνόμιο να ανταλλάξουμε ιδέες και εμπειρίες με τους συναδέλφους μας σε χώρες του εξωτερικού, καλωσορίζοντας, μεταξύ άλλων, επισκέπτες από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ελσίνκι, το Πανεπιστήμιο Louis Pasteur, το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας και το Πανεπιστήμιο της Βόννης. Το Κέντρο μας έχει οργανώσει και φιλοξενήσει αρκετές ευρωπαϊκές εκδηλώσεις, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

τηλέφωνα : 28210-37338, 28210-37531

φαξ : 28210-37531

e-mail :  nicotera<στο>mail.tuc.gr