ISO 9001

Πληροφορίες

1. Για την χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Βι.Κε.Π του Πολυτεχνείου Κρήτης απαιτείται η εγγραφή σε αυτήν και η απόκτηση κάρτας μέλους. Χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να εγγραφούν όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, υπάλληλοι Πολυτεχνείου) καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι Χανίων ως εξωτερικοί χρήστες. 
2. Κατά την εγγραφή απαιτείται η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας όταν πρόκειται για φοιτητές ή σύμβαση εργασίας με το ίδρυμα όταν πρόκειται για διδακτικό ή ερευνητικό προσωπικό. Οι μόνιμοι κάτοικοι Χανίων που θέλουν να εγγραφούν πρέπει να επιδεικνύουν ένα λογαριασμό ρεύματος ή νερού ως αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.
3. οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το έντυπο "Αίτηση νέου μέλους" που θα βρουν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού της Βιβλιοθήκης και το καταθέτουν μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά. 
4. Η παραλαβή των καρτών μέλους γίνεται την επόμενη εργάσιμη από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.
5. Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ή αλλαγή των στοιχείων διεύθυνσης και επικοινωνίας ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει άμεσα την Βιβλιοθήκη.
6. Ο χρήστης οφείλει να επιδεικνύει την κάρτα μέλους σε κάθε συναλλαγή του με την Βιβλιοθήκη.
7. Η κάρτα μέλους είναι απόλυτα προσωπική και το δικαίωμα δανεισμού μέσω αυτής δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους.
8. Ο χρήστης με την εγγραφή του στη Βιβλιοθήκη δεσμεύεται να τηρεί τον κανονισμό λειτουργίας της ο οποίος του παρέχεται σε έντυπη μορφή κατά την παραλαβή της κάρτας μέλους.

 

Κατηγορίες Χρηστών

Η διάρκεια δανεισμού καθώς και ο αριθμός των δανειζομένων τεκμηρίων εξαρτώνται από την κατηγορία χρήστη όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Κατηγορία ΧρήστηΑριθμός ΒιβλίωνΧρόνος Δανεισμού
ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ,ΠΔ 40725 Βιβλία3 Μήνες
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές15 Βιβλία2 Μήνες
Προπτυχιακοί Φοιτητές5 Βιβλία (& 10 Εξαμήνου)20 Ημέρες (&6μήνες)
Εξωτερικοί Χρήστες5 Βιβλία20 Ημέρες
Διοικητικό Προσωπικό5 Βιβλία20 Ημέρες

 

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες μπορούν να ανανεώσουν το υλικό που έχουν δανειστεί έως και 3 συνεχόμενες φορές είτε τηλεφωνικά, είτε με προσωπική παρουσία χωρίς να χρειάζεται να το επιστρέψουν με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλον χρήστη. 
Ημερομηνία επιστροφής αναγράφεται σε ειδική καρτέλα στο πίσω μέρος του βιβλίου ή φαίνεται στην απόδειξη που εκδίδει το μηχάνημα αυτόματου δανεισμού. 

 

Καθυστέρηση Επιστροφής 

Σε περίπτωση που ο χρήστης καθυστερήσει να ανανεώσει ή να επιστρέψει υλικό που έχει στην κατοχή του επιβαρύνεται με χρηματικό πρόστιμο 0.06 λεπτά ανά ημέρα και τεκμήριο. Ανώτατο όριο είσπραξης προστίμου καθορίζεται το ποσό των 15 ευρώ. 
Η Βιβλιοθήκη ενημερώνει τους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για δανεισμένο υλικό που πρόκειται να λήξει στις προσεχείς 5 ημέρες ώστε προβούν έγκαιρα στην επιστροφή ή ανανέωσή του. Επίσης αποστέλλονται και έντυπες υπομνήσεις μέσω ταχυδρομείου στην κατοικία του χρήστη στα Χανιά στις περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 5 μέρες αλλά και στην μόνιμη κατοικία όταν η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 12. Ωστόσο πρέπει επισημανθεί ότι η παραπάνω υπηρεσία ειδοποίησης δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την προσωπική ευθύνη του χρήστη για την έγκαιρη επιστροφή του υλικού στη Βιβλιοθήκη αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά. 
Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τις υπηρεσίες σε χρήστες που οφείλουν δανεισμένο υλικό ή δεν δέχονται να εξοφλήσουν το χρηματικό πρόστιμο. 

 

Κρατήσεις

Όταν το υλικό που επιθυμεί να δανειστεί ο χρήστης έχει δανειστεί από άλλον, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει κράτηση στο υλικό αυτό ώστε να εξασφαλίσει ότι θα είναι ο επόμενος που θα το δανειστεί. Υλικό για το οποίο έχει γίνει κράτηση δεν μπορεί να ανανεωθεί. Μόλις επιστραφεί, η Βιβλιοθήκη ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή του, σε περίπτωση όμως που αυτός δεν προσέλθει σε διάστημα 5 εργάσιμων ημερών το τεκμήριο τοποθετείται ξανά στο ράφι ή ειδοποιείται ο επόμενος που έχει κάνει κράτηση.

 

Ανάκληση

Η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει το δανεισμό υλικού πριν την λήξη της προβλεπόμενης περιόδου δανεισμού όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο.  

 

Απώλεια Υλικού

Ο χρήστης έχει την απόλυτη ευθύνη του υλικού δανείζεται. Συνεπώς οφείλει να το επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία το πήρε. Αν το υλικό έχει φθαρεί ολοκληρωτικά ή έχει απολεσθεί ο χρήστης οφείλει να το αντικαταστήσει με δικά του έξοδα με το ίδιο ή κάποιο παρεμφερούς θέματος.  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--