Σύνθεση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

1. Πρύτανης: Καθηγητής Βασίλειος Διγαλάκης

2. Κοσμήτορας Σχολής ΜΠΔ: Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης 

3. Κοσμήτορας Σχολής ΜΗΧΟΠ: Καθηγητής Εμμανουήλ Μανούτσογλου

4. Κοσμήτορας Σχολής ΗΜΜΥ: Καθηγητής Απόστολος Δόλλας

5. Κοσμήτορας Σχολής ΜΗΠΕΡ: Καθηγητής Γεώργιος Καρατζάς

6. Κοσμήτορας Σχολής ΑΡΜΗΧ: Καθηγητής Κωνσταντίνος Προβιδάκης

7. Αρχαιότερος Καθηγητής Σχολής ΜΠΔ: Καθηγητής Ιωάννης Φίλης

8. Αρχαιότερος Καθηγητής Σχολής ΜΗΧΟΠ: Καθηγητής Νικόλαος Βαρότσης

9. Αρχαιότερος Καθηγητής Σχολής ΗΜΜΥ: Καθηγητής Μιχαήλ Ζερβάκης

10. Αρχαιότερος Καθηγητής Σχολής ΜΗΠΕΡ: Καθηγητής Νικόλαος Νικολαϊδης

11. Αρχαιότερος Καθηγητής Σχολής ΑΡΜΗΧ: Καθηγητής Νικόλαος Παπαμανώλης

12. Εκπρόσωπος Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού: Αριστείδης Μελετίου 

      (αναπληρήτρια: Αθενάκη Δήμητρα)

13. Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ: Γεώργιος Κρητικάκης

      (αναπληρωτής: Νικόλαος Σπανουδάκης, Σχολή ΜΠΔ)

14. Εκπρόσωπος μελών ΕΕΠ: Anne McKay

      (αναπληρωτής: Γεώργιος Χαραλαμπίδης)

15. Εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ: Γεώργιος Ανέστης

      (αναπληρωτής: Νεκτάριος Γιολδάσης)

16. Εκπρόσωπος υποψηφίων διδακτόρων: Σωτηρία Πανακούλια

      (αναπληρωτής: Αλκαίος Σακελλάρης)

17. Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών: Αθηνά Καλαμπόγια

      (αναπληρώτρια: Καλαφάτη Φωτεινή)

18. Εκπρόσωπος φοιτητών: - δεν έχει οριστεί

      (αναπληρωτής: - )

Χωρίς δικαίωμα ψήφου:

19. Αναπληρωτής Πρύτανη Υποδομών, Διασφάλισης Ποιότητας και Δια Βίου Μάθησης: Καθηγητής Γεώργιος Σταυρουλάκης

 

Γραμματέας Συγκλήτου: Δήμητρα Χαβρέ

Τηλέφωνο: 28210 37761

Φαξ: 28210-37843

Email: havre<στο>dpem.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--