Επαινος από τον εκδοτικό οίκο Elsevier σε δημοσίευση του Εργαστηρίου Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης Δόμησης

17.01.2017 13:46 Παλαιότητα 65 days
Κατηγορία: από Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Slider, Αρχική Σελίδα, Διακρίσεις, Έρευνα

Επαινος από τον εκδοτικό οίκο Elsevier σε δημοσίευση του Εργαστηρίου Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης Δόμησης


Το επιστημονικό περιοδικό «Progress in Organic Coatings» του εκδοτικού οίκου Elsevier απένειμε στην Παγώνα Μαραβελάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και στη Χρυσή Καπριδάκη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Εργαστηρίου Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης Δόμησης, έπαινο για την δημοσιευμένη εργασία με τίτλο «TiO2-SiO2-PDMS nano-composite hydrophobic coating with self-cleaning properties for marble protection», ως μιας από τις εργασίες με τις περισσότερες αναφορές στο περιοδικό από τα έτη 2013 έως 2016.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--