Προγραμματική σύμβαση Πολυτεχνείου Κρήτης - Περιφέρειας Κρήτης

02.01.2017 11:45 Παλαιότητα 85 days
Κατηγορία: από Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Αρχική Σελίδα

Προγραμματική σύμβαση Πολυτεχνείου Κρήτης - Περιφέρειας Κρήτης


 

Στις 27 Δεκεμβρίου 2016 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή Βασίλειο Β.  Διγαλάκη, Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Λειτουργία και Συντήρηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Geographical Information System-GIS).

Το έργο πρόκειται να αναπτύξει η Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων (SenseLab) του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών  του Πολυτεχνείου Κρήτης. To έργο περιλαμβάνει:
α) την ενοποίηση γεωχωρικής και περιγραφικής πληροφορίας που διατίθεται σε υφιστάμενα συστήματα GIS της Περιφέρειας Κρήτης,
β) την αξιοποίηση γεωχωρικών δεδομένων από άλλους φορείς του Δημοσίου της Περιφέρειας Κρήτης (π.χ. ΟΤΑ, Επιμελητήρια, Ερευνητικά Ιδρύματα),
γ) με βάση το ενοποιημένο υλικό, την ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών και εργαλείων προς διευκόλυνση του Υπηρεσιακού Έργου της Περιφέρειας Κρήτης,
δ) την ανάπτυξη σε δεύτερο χρόνο πρωτότυπων εφαρμογών διαδραστικής αλληλεπίδρασης των πολιτών με τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης, και
ε) την απαραίτητη εκπαίδευση του προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης στην εισαγωγή νέων δεδομένων και αξιοποίηση του όλου έργου.

Το έργο θα υλοποιηθεί με βάση τη χρήση ελεύθερου λογισμικού  χωρίς να απαιτηθούν επί πλέον δαπάνες είτε από την Περιφέρεια είτε από τους πολίτες χρήστες. Το πρόγραμμα σε πρώτη φάση υλοποιεί την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, χωρικών πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας Κρήτης και σε δεύτερη φάση θα αναπτύξει καινοτόμες εφαρμογές έξυπνων πόλεων και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την βελτίωση της σχέσης του πολίτη με την Περιφέρεια και την βελτιστοποίηση των τρόπων διεξαγωγής διαφόρων σημαντικών θεμάτων.


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--