Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΓΕΝ και Πολυτεχνείου Κρήτης

10.11.2016 13:38 Παλαιότητα 138 days
Κατηγορία: από Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Αρχική Σελίδα, Α3

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΓΕΝ και Πολυτεχνείου Κρήτης


 

Την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης ΠΝ και ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Βασίλειος Β. Διγαλάκης υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΝ και του Πολυτεχνείου Κρήτης, επί εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών θεμάτων.

Η σύγχρονη και ταυτόχρονα ισχυρή τεχνολογική υπόσταση του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνδυασμό με τη σημαντική εμπειρία στο πεδίο, την οποία διαθέτουν τα στελέχη του ΠΝ, θα συγκλίνουν με στόχο την προαγωγή και προώθηση αντικειμένων και τομέων κοινού ενδιαφέροντος, στο γενικότερο πλαίσιο της αποστολής των. Έτσι τα κύρια οφέλη που θα προκύψουν από τις εν λόγω συνεργασίες θα είναι σημαντικά και θα αφορούν στην προώθηση και ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών. 


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--