Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

SINGLE ARTICLE VIEW ΔΟ ΝΟΤ ΔΕΛΕΤΕ

Υπηρεσία πιστοποίησης και εξουσιοδότησης μέσω του HEAL-Link federation, στο Σύστημα διάθεσης archives του HEAL-Link

θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε την έναρξη της υπηρεσίας υποδομής πιστοποίησης και εξουσιοδότησης μέσω του HEAL-Link Federation, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Shibboleth, στο Σύστημα διάθεσης archives του HEAL-Link. Μέσω της εν λόγω υπηρεσίας, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε (δηλαδή, είτε από Η/Υ που ανήκει στο δίκτυο του ιδρύματος είτε από οποιονδήποτε άλλον Η/Υ) στα  αρχεία παλαιότερων ετών που λαμβάνει ο ΣΕΑΒ από τους εκδότες, στα πλαίσια των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 

Τα archives (αρχεία παλαιοτέρων ετών) μπορούν να είναι διαθέσιμα για τους χρήστες των μελών του HEAL-Link σε κάθε περίπτωση εκδότη/παρόχου όπου δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση και παράλληλα δεν δίνει πρόσβαση μέσω των δικών του υποδομών στο πλήρες κείμενο σε χρόνια που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση τα μέλη του HEAL-Link.

 

Οδηγίες πρόσβασης:

  1. Από το πάνω άκρο, δεξιά, της σελίδας του του HEAL-Link archives , επιλέξτε το"Institutional Login"
  2. Από την αναδυόμενη λίστα, επιλέξτε το "Technical University of Crete" και
  3. Δώστε τα στοιχεία λογαριασμού χρήστη που διαθέτετε στον LDAP του Ιδρύματος (δηλαδή, τα στοιχεία λογαριασμού που διαθέτετε στο Μηχανογραφικό Κέντρο), και θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα του HEAL-Link archives.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα του HEAL-Link Federation, η οποία θα ανανεώνεται συνεχώς.

Για ζητήματα δημιουργίας λογαριασμών, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Μηχανογραφικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012