Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

GISTAM 2015 Best Paper Award

Το βραβείο GISTAM 2015 Best Paper Award, έλαβε η εργασία με τίτλο «3D Reconstruction and Visualization of Alternatives for Restoration of Historic Buildings: a New Approach» και συγγραφείς τη Λεμονιά Ράγια επιστημονικό συνεργάτη του Πολυτεχνείου Κρήτης, τη Φρόσω Σαρρή διπλωματική φοιτήτρια της  Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και την Κατερίνα Μανιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Το GISTAM 2015 είναι ένα διεθνές συνέδριο στον επιστημονικό τομέα της Γεωπληροφορικής και οργανώνεται σε συνεργασία με την ACM και IEEE.  

Η εργασία αυτή έχει σαν στόχο την τρισδιάστατη, φωτορεαλιστική και διαδραστική ψηφιοποίηση του ιστορικού κτιρίου Νεώρια, στα Χανιά με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για οπτικοποίηση πιθανών και πολλαπλών αποκαταστάσεων του κτιρίου. Χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις σημείων του κτιρίου με γεωδαιτικό σταθμό και κατόπιν αναπτύχθηκαν αλγόριθμοι της επιστημονικής περιοχής γραφικών υπολογιστών για την ακριβή δημιουργία γεωμετρικού πλέγματος με τριγωνοποίηση και παρεμβολή. 

Μία από τις  καινοτομίες της εργασίας οφείλεται στο γεγονός ότι το τρισδιάστατο μοντέλο των Νεωρίων τελικά εισάγεται σε πλατφόρμα υλοποίησης τρισδιάστατων εφαρμογών τύπου game engine, χρησιμοποιώντας πραγματικά τρισδιάστατα δεδομένα που αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς και τα οποία είναι ορατά μέσα από την εφαρμογή.  Δημιουργήθηκαν λειτουργίες για την οπτικοποίηση, μέτρηση και επεξεργασία των δεδομένων για την αναστήλωση και αποκατάσταση του ιστορικού μνημείου με μεγάλη ακρίβεια.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012