Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Συνάντηση φορέων στα πλαίσια του προγράμματος AQUAMAN


Στις 28/11/2016, πραγματοποιήθηκε συνάντηση φορέων στο πλαίσιο του προγράμματος «Καινοτόμες μεθοδολογίες διαχείρισης υδατικών πόρων για την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής και διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης - AQUAMAN», στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Δυτικής Κρήτης, με εκπροσώπους από την Περιφέρεια Κρήτης, τον ΟΑΚ, τη ΔΕΥΑΒΑ, τη ΔΕΥΑΧ, τους ΤΟΕΒ κ.α. Από το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετείχαν το Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών με διευθυντή τον Αναπληρωτή Πρύτανη, Καθηγητή Νικόλαο Νικολαΐδη και το Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής με διευθυντή τον Καθηγητή Ιωάννη Τσάνη. Από το ΤΕΙ Κρήτης συμμετείχε το Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών πόρων και Γεωργικής Μηχανικής με διευθυντή τον Καθηγητή Θρασύβουλο Μανιό.

Το πρόγραμμα "AQUAMAN" συντονίζεται από το Εργαστήριο Υδρογεωχημικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και έχει ως στόχο να συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη διαχείριση του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης και στο υφιστάμενο Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με την δημιουργία καινοτόμων μεθοδολογιών που λαμβάνουν υπόψη:
-την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
-την ορθολογική αξιολόγηση του Προγράμματος Μέτρων
-πρωτοπόρες προσεγγίσεις διακυβέρνησης στη διαχείριση του νερού.

Διαβάστε περισσότερα για την συνάντηση:

Ιστοσελίδα προγράμματος AQUAMAN: http://aquaman.tuc.gr/gr/  

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--