Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διάκριση του Καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη στον τομέα Επιχειρησιακής Έρευνας και Management Science

Μια ακόμα διάκριση για τον Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, έρχεται από μελέτη του περιoδικού “European Journal of Operational Research”, το οποίο κατέχει 4 αστέρια στην παγκόσμια κατάταξη σε θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μanagement Science. Σύμφωνα με μελέτη του περιοδικού ΕJOR με τίτλο "Forty years of the European Journal of Operational Research: A bibliometric overview",  ο κ. Ζοπουνίδης κατατάσσεται 28ος (βλ. Πίνακα 4 στο επισυναπτόμενο άρθρο), σε λίστα όπου παρουσιάζονται οι 50 επιστήμονες, οι πιο παραγωγικοί και με περισσότερη απήχηση βάσει των δημοσιεύσεων στο συγκεκριμένο περιοδικό (the most productive and influential authors in EJOR), σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ζοπουνίδης είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος ελληνικού ΑΕΙ σε αυτή τη λίστα.

Διαβάστε το σχετικό άρθρο του EJOR

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--