Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Συνεργασία Harvard University και Πολυτεχνείου Κρήτης


Ο ατμοσφαιρικός αέρας περιλαμβάνει ποικίλες πτητικές οργανικές ουσίες (VOCs), οι οποίες εκπέμπονται από φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές. Υλικά όπως ελαστικές επιφάνειες και επιφάνειες εδάφους εκπέμπουν σύνθετες πτητικές ενώσεις που, κάτω από ορισμένες συνθήκες, δύναται να απειλήσουν το περιβάλλον και κατά συνέπεια την υγεία του ανθρώπου. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, ο αριθμός και η συγκέντρωση των πτητικών ουσιών αυξάνονται. Στην Ελλάδα η θερμοκρασία τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να αγγίξει μέχρι και τους 40οC και τα επίπεδα υγρασίας το 80% καθιστώντας την μια χώρα με ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον.

Στα πλαίσια της διδακτορικής της έρευνας βρέθηκε στα Χανιά η Ελένη Δόβρου, η οποία είναι απόφοιτη της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης και πραγματοποιεί τις διδακτορικές σπουδές της στο ερευνητικό group του καθηγητή Frank Keutsch στο Harvard University των ΗΠΑ. Οι πρώτες επαφές για τη συνεργασία των δυο σχολών έγιναν με τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθηγητή Γεώργιο Καρατζά, και η συνεργασία επισφραγίστηκε από τον καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο. Ο κύριος Διαμαντόπουλος παρείχε τα όργανα ανάλυσης των δειγμάτων, τα οποία συλλέχθηκαν με εξοπλισμό που εστάλη από το Harvard. Σε αυτές τις μετρήσεις αναγνωρίστηκαν ποικίλες πτητικές οργανικές ενώσεις κάτω από διάφορες συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας και ακτινοβολίας, καθώς οι μετρήσεις έγιναν στο πεδίο. Τα αποτελέσματα είναι αντικείμενο για περαιτέρω ανάλυση και θα χρησιμοποιηθούν για τη συνέχεια της έρευνας της Ελένης. Καθ’ όλη τη διάρκεια των πειραμάτων σημαντική ήταν η συνεργασία της Ελένης με την υπεύθυνη του εργαστηρίου, κυρία Ελισάβετ Κουκουράκη.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--