Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Το νέο έργο OPTIBANK στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Capacity Building in the Field of Higher Education


H πρόταση OPTIBANK (OPTImizing Research and Doctoral Programs in BANKing and Finance in Indonesian Universities) στην οποία το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια τους προγράμματος ERASMUS+ - Capacity Building in Higher Education. Η πρόταση αποβλέπει στην συνεργασία τεσσάρων πανεπιστημίων από την Ευρώπη και έξι πανεπιστημίων από την Ινδονησία. Σκοπός της πρότασης είναι η διάχυση της γνώσης και εμπειρίας από τα Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο έρευνας και διδακτορικών σπουδών των πανεπιστημίων της Ινδονησίας, στον τομέα της Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής επιστήμης. 

Από το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχουν τα μέλη του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης (Καθηγητής, ΜΠΔ), Μιχάλης Δούμπος (Αναπληρωτής Καθηγητής, ΜΠΔ) και Φώτης Πασιούρας (Αναπληρωτής Καθηγητής, ΜΠΔ και Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρότασης OPTIBANK για το Πολυτεχνείο Κρήτης). Στα πλαίσια της πρότασης, οι παραπάνω καθηγητές της Σχολής ΜΠΔ θα πραγματοποιήσουν σεμινάρια και θα προβούν σε συνεργασίες με τους καθηγητές και τους διδακτορικούς φοιτητές από τα πανεπιστήμια της Ινδονησίας προκειμένου να τους δείξουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εφαρμόσουν προηγμένες ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης (π.χ. νευρωνικά δίκτυα, μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης, πολυκριτήρια συστήματα αποφάσεων) στην χρηματοοικονομική και τραπεζική.

Συνολικά υποβλήθηκαν 756 προτάσεις από τις οποίες χρηματοδοτήθηκαν 149. Κατά την αξιολόγηση, η πρόταση OPTIBANK κατατάχθηκε στο Group I με 135 προτάσεις ο οποίες θεωρήθηκαν πολύ καλής ποιότητας και έλαβαν βαθμολογία πάνω από 75%. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης OPTIBANK ανέρχεται σε περίπου 1 εκ. ευρώ. 

Εταίροι: 

1. University of Limoges, Γαλλία (Συντονιστής Πρότασης)

2. University of Rome III, Ιταλία 

3. Bangor University, Ηνωμένο Βασίλειο

4. Πολυτεχνείο Κρήτης, Ελλάδα

5. Universitas Sebelas Maret, Ινδονησία 

6. Institut Teknologi Bandung, Ινδονησία 

7. Universitas Sriwijaya, Ινδονησία

8. Universitas Syiah Kuala, Ινδονησία 

9. Syarif Hidayatullah State Islamic University, Ινδονησία

10. Universitas  Tanjungpura, Ινδονησία 

Λοιποί Συνεργαζόμενοι Φορείς

1. Κεντρική Τράπεζα Ινδονησίας (Bank Indonesia)

2. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων Ινδονησίας (Lembaga Penjamin Simpanan)

3 Υπουργείο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανώτερης Παιδείας Ινδονησίας (Ministry of Research, Technology and Higher Education)

4.  Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικής Ινδονησίας (Indonesian Finance Association)

5. Δίκτυο χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης ευρωπαικών μελετών (FINEST – Financial Intermediation Network of European Studies) 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--