Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Μεταδιδακτορική Υποτροφία ΙΚΥ- Siemens στο ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του Εργαστηρίου Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΕΡΓΑ.Σ.Υ.Α) της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης έλαβε Υποτροφία Αριστείας για την εκπόνηση της μεταδιδακτορικής του διατριβής στο πλαίσιο του προγράμματος Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών ΙΚΥ – Siemens.

Η μεταδιδακτορική έρευνα με επιβλέποντα τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ευάγγελος Γρηγορούδη, αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων επιχειρησιακής έρευνας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) το οποίο λαμβάνει υπόψη ένα μεγάλο σύνολο περιορισμών (λογικοί περιορισμοί του μοντέλου, τεχνικές προδιαγραφές, περιορισμοί με βάση τη νομοθεσία, κ.λπ.). Επιπρόσθετα, το προτεινόμενο μοντέλο εξετάζει τη βιωσιμότητα των μονάδων ΑΕΠ, ενώ για την ανάλυση του προβλήματος χρησιμοποιείται ένα πολυστοχικό μοντέλο βελτιστοποίησης (μικτού ακεραίου γραμμικού προγραμματισμού), το οποίο εξετάζει τόσο οικονομικά, όσο και κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα ΙΚΥ-Siemens:
Το ΙΚΥ προκηρύσσει από τον Ιούλιο του 2013 υποτροφίες για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, μέσω του Προγράμματος Αριστείας ΙΚΥ - Siemens στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens. Το πρόγραμμα αφορά σε υποτροφίες που κατανέμονται σε 4 θεματικές περιοχές αιχμής:

1. Βιομηχανία
2. Υγεία
3. Ενέργεια
4. Υποδομές - Αστική Ανάπτυξη - Περιβάλλον

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--