Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Βραβεία δημοσίευσης ‘HiPEAC Paper Award’ για καθηγητές της Σχολής ΗΜΜΥ


Οι καθηγητές της Σχολής ΗΜΜΥ Απόστος Δόλλας, Ιωάννης Παπαευσταθίου και Διονύσιος Πνευματικάτος τιμήθηκαν με το HiPEAC Paper Award για την δημοσίευση τους: 

An Architecture for the Acceleration of a Hybrid Leaky Integrate and Fire SNN on the Convey HC-2ex FPGA-Based Processor, Emmanouil Kousanakis, Apostolos Dollas, Euripides Sotiriades, Ioannis Papaefstathiou, Dionisios N. Pnevmatikatos, Athanasia Papoutsi, Panagiotis C. Petrantonakis, Panayiota Poirazi, Spyridon Chavlis, George Kastellakis, FCCM 2017 (Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines).

Ο καθηγητής Διονύσιος Πνευματικάτος τιμήθηκε με δύο ακόμα βραβεία ‘HiPEAC Paper Award’ για τις παρακάτω δημοσιεύσεις του:

(1) The Mondrian Data Engine, Mario Drumond, Alexandros Daglis, Nooshin Mirzadeh, Dmitrii Ustiugov, Javier Picorel, Babak Falsafi, Boris Grot, Dionisios N. Pnevmatikatos, ISCA 2017 (International Symposium on Computer Architecture).

(2)  Multi-FPGA Evaluation Platform for Disaggregated Computing, Dimitris Theodoropoulos, Nikolaos Alachiotis, Dionisios N. Pnevmatikatos, FCCM 2017 (Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines).

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--