Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Υποτροφία Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης σε υποψήφια διδάκτορα της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης


Η υποψήφια διδάκτωρ της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης κα. Δήμητρα Σταμάτη έλαβε Υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Η διδακτορική διατριβή με επιβλέποντα τον Καθηγητή Ευάγγελο Γρηγορούδη πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Καθηγητή Ηλία Καραγιάννη από το George Washington University και έχει ως θέμα την αξιολόγηση οικοσυστημάτων επιχειρηματικότητας και επιχειρηματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της διατριβής πρόκειται να αναπτυχθεί μια πολυκριτήρια μεθοδολογία αξιολόγησης οικοσυστημάτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε διαφορετικά επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό), ενώ τα σχετικά αποτελέσματα και η ανάλυση των μελετών περίπτωσης θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας τυπολογίας οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--