Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διαλέξεις στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος οργανώνει κύκλους διαλέξεων με προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές από τον ακαδημαϊκό αλλά και ευρύτερο χώρο.

H θεματική των διαλέξεων υποστηρίζει τις δύο κατευθύνσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος
α. "Τουρισμός, Πολιτισμός και Μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις"
β. "Ολοκληρωμένη προστασία ιστορικού δομημένου περιβάλλοντος με προηγμένες τεχνολογίες και υλικά". 

Οι διαλέξεις είναι ανοικτές στο κοινό και πραγματοποιούνται σε χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι ακριβείς χώροι ανακοινώνονται προσεχώς, ανά διάλεξη.

Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου ώρα 18.00 (Γαλάζιο Αμφιθέατρο Γ2.2)  δόθηκε ομιλία από τον Καθηγητή Ανδρέας Γεωργόπουλος, Διευθυντής Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας ΕΜΠ, με θέμα «Σύγχρονες μέθοδοι Γεωμετρικής Τεκμηρίωσης Μνημείων - Το έργο αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου στα Ιεροσόλυμα».

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου ώρα 18.00 (Γαλάζιο Αμφιθέατρο Γ2.2)  δόθηκε ομιλία από τον Ruben Paul Borg, Senior Lecturer for the Built Environment, University of Malta, με θέμα «The Vulnerability of Cultural Heritage: Stone & Concrete».

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012
--