Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Β. Γαγάνης

Βασίλης Γαγάνης, ΕΔΙΠ, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Stavanger University, Norway, 11-13/04/2018
 

"Μετακινήθηκα στο University of Stavanger (UiS) τον Απρίλιο 2018 προκειμένου να δώσω τρεις διαλέξεις στα πλαίσια του αεπιστημονικού μου αντικειμένου (Μηχανική πετρελαίου). Οι δύο εξ αυτών είχαν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και δόθηκαν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου ενώ η τρίτη είχε ερευνητικό προφίλ και απευθύνθηκε στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Ιδρύματος.

 

Από την πλευρά του TUC, η οργάνωση και η υποστήριξη του θεσμού από το εδώ προσωπικό υπήρξε εξαιρετική από κάθε άποψη με ιδιαίτερο υψηλό βαθμό επαγγελματισμού. Οπως αναμενόταν, η υποδοχή και η οργάνωση εκ μέρους των Σκανδιναβών συναδέλφων ήταν επίσης εξαιρετική σε όλα της τα σημεία.

 

Σε προσωπικό επίπεδο, οι εκπαιδευτικές διαλέξεις μού έδωσαν τη δυνατότητα να σχηματίσω εικόνα για το επίπεδο και τις ικανότητες των εκεί φοιτητών. Αντιστοίχως, οι εκεί φοιτητές σχημάτισαν εικόνα για το επίπεδο των διδασκόντων στο TUC και κατά συνέπεια αναμένεται ενίσχυση της κινητικότητας των εκεί φοιτητών προς το το εδώ ίδρυμα. Η δε ερευνητική διάλεξη ήδη άνοιξε το δρόμο για συνεργασία με πρόσωπα του UiS καθόσον διαπιστώθηκε εκ του σύνεγγυς η συνάφεια του ερευνητικού έργου μου με το δικό τους.

 

Συμπερασματικά, η εμπειρία ήταν εξαιρετική και ως εκ τούτου συστήνω ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ σε οποιονδήποτε συνάδελφο ή φοιτητή."

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012