Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Στο πλαίσιο της παροχής κινήτρων και επιβράβευσης με στόχο καλύτερες ακαδημαϊκές επιδόσεις αλλά και της πάγιας πολιτικής του για την οικονομική στήριξη των φοιτητών που τη χρειάζονται, το Πολυτεχνείο Κρήτης παρέχει επαίνους και βραβεία σε προπτυχιακό επίπεδο και με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και κριτήρια  οικογενειακής  κατάστασης  των  φοιτητών που  παρακολουθούν  το  ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (5 έτη).

Ειδικά για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές, προβλέπεται έπαινος στους αριστούχους με τα υψηλότερα μόρια εισαγωγής ανά Σχολή (1 έπαινος ανά Σχολή).

Περισσότερες πληροφορίες για υποτροφίες, επαίνους και βραβεία μπορείτε να βρείτε στη σελίδα για τις υποτροφίες.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012