Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

Photo Gallery

Φωτογραφικό υλικό της Ανοικτής Ημέρας Γνωριμίας 2019 από την Αφροδίτη Παπαδοπούλου (Σχολή ΜΗΠΕΡ) και τους φοιτητές/μέλη της ομάδας DAOS: Πολύβιο Γερεουδάκη, Eυάγγελο Αυθεντόπουλο, Χαρά Τζάλα και Γεώργιο Παπαδόπουλο. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012