Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Δήλωση Φοιτητών στην Πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ από τους Φορείς Υποδοχής

 

Από 1/10/2019, εφαρμόζοντας την Απόφαση αριθμ. οικ.29147/Δ 1.10258 /28-6-2019  του Υπουργείου Εργασίας η οποία επικαιροποιήθηκε 19-9-2019, οι φορείς υποδοχής των φοιτητών πρέπει να δηλώνουν τους φοιτητές στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, όπως κάνουν και για τους λοιπούς εργαζόμενούς τους.

 

Όσοι λοιπόν είναι εγγεγραμμένοι στην πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ, με τη συμβολή ή μη του λογιστή τους, εισάγονται με τους κωδικούς του φορέα στην πλατφόρμα και συμπληρώνουν το έντυπο Ε3.5. (ενδεικτικό κενό έντυπο) στην αρχή και στο τέλος της πρακτικής.

 

Όσοι δεν απασχολούν προσωπικό και δεν έχουν κωδικούς της πλατφόρμας, εισάγονται στην ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς τους στο Taxisnet και ακολουθούν μετά την ίδια διαδικασία.

 

Σε κάθε περίπτωση, για την αποφυγή λαθών, παρακαλείσθε να συμπληρώνετε τα ελάχιστα απαιτούμενα πεδία.

 

 

 

Προσοχή!!! Η πρώτη δήλωση Ε3.5. πρέπει να γίνει λίγες μέρες πριν την έναρξη της πρακτικής ή ακόμα και την πρώτη μέρα ΠΡΙΝ ο φοιτητής αρχίσει να εργάζεται, πριν δηλαδή την ημέρα και ώρα τοποθέτησής του. Η δήλωση αυτή την ονομάζουμε «Ε3.5. Έναρξης της Πρακτικής» ή απλά «Ε3.5. Έναρξης».

 

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά η σύμβαση με τις υπογραφές του φοιτητή και του ιδρύματος, αλλά και ένα αρχείο με τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή που πρέπει να εισαχθούν στην πλατφόρμα.

 

Μετά την υποβολή της δήλωσης, το αρχείο pdf του εντύπου Ε3.5. θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά ΑΜΕΣΑ στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, το αργότερο την πρώτη μέρα έναρξης της πρακτικής του άσκησης (αποστολή στο e-mail: praktikituc<στο>isc.tuc.gr)

 

 

Ομοίως στο τέλος της πρακτικής ή εντός τεσσάρων ημερών μετά την λήξη της, πρέπει να γίνει αντίστοιχα το Ε.3.5. Λήξης της πρακτικής ή απλά «Ε3.5. Λήξης», το οποίο επίσης ΑΜΕΣΑ αποστέλλεται στο Γραφείο Πρακτικής. Στο έντυπο της Λήξης δεν εισάγονται ξανά τα στοιχεία του φοιτητή, αλλά λαμβάνονται ως δεδομένα, εισάγοντας το σχετικό Ε.3.5. Εισόδου. Προσοχή! Ως ημερομηνία λήξης συμπληρώνεται η τελεταία μέρα της σύμβασης, ανεξάρτητα από το αν αυτή ειναι εργάσιμη ή όχι.

 

Σε περιπτωση που έχει γίνει τροποποίηση ή ορθή επανάληψη του εντύπου, τότε ως σχετικό έντυπο κατά την δήλωση της λήξης πρέπει να δηλωθεί το μεταβληθέν έντυπο, διαφορετικά στο έντυπο την λήξης δεν θα ενσωματωθούν οι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

 

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε μεταβολή του εντύπου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Γραφείο Πρακτικής. Τα έντυπα αυτά αποτελούν απαραίτητα "παραδοτέα" για να μπορεί να πληρωθεί και ο φοιτητής στο τέλος της πρακτικής.

 

 

 

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε για την ενημέρωσή σας ένα έντυπο Ε3.5. κενό.

 

Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα συμπληρωμένου εντύπου από ατομική επιχείρηση στα Χανιά.

 

 

 

Συνοπτικά, για τη δήλωση των φοιτητών στην πλατφόρμα "ΕΡΓΑΝΗ" ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 

 

Βήμα 1:

 

Επισκέπτεστε την πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ εδώ: https://eservices.yeka.gr/(S(4flkih5e0zirecbdgogmoigq))/login.aspx?ReturnUrl=%2f

 

 

Βήμα 2:

 

Αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι, εισάγεστε με τους κωδικούς του φορέα στην ΕΡΓΑΝΗ, ενώ αν δεν είστε (γιατί δεν απασχολείτε προσωπικό) εισάγεστε με τους κωδικούς σας στο Taxisnet.

 

 

Βήμα 3:

 

Μετά την επιτυχή εισαγωγή στην πλατφόρμα, επιλέγετε:

«ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ»  ===>    «Αναγγελίες Πρακτικής Άσκησης»  ===>  «Εισαγωγή»

 

 

Από τις επιλογές στο «ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» επιλέγετε:

 

1-«Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ» ==> Για να δηλώσετε την έναρξη της πρακτικής

 

2- «Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» ==> Για να διορθώσετε λάθη που έγιναν σε δήλωση έναρξης που έχετε ήδη υποβάλει.

 

3- «Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΔΙΑΚΟΠΗ» ==> Για να δηλώσετε την προώρη διακοπή ή την Λήξη της πρακτικής άσκηση, όπως προβλεπόταν και στη σύμβαση

 

4-«Ε3.5: ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ==> Για να δηλώσετε τη αλλαγή του ωραρίου εργασίας κ.α.

 

 

Βήμα 4:

 

Αφού ανοίξει η φόρμα συμπληρώνετε ανάλογα μόνο τα απαιτούμενα στοιχεία. Μπορείτε να δείτε εδώ ένα κενό Ε3.5. Συνολικά η φόρμα  χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη:

 

1- Στοιχεία Φορέα

 

2-Στοιχεία Φοιτητή: Τα στοιχεία αυτά θα σας τα έχει αποστείλει το Γραφείο Πρακτικής μέσω e-mail, αν και τα πιο βασικά φαίνονται στην ίδια την σύμβαση. Βεβαίως, ότι πρόσθετο στοιχείο χρειάζεστε μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με τον φοιτητή.

 

3-Στοιχεία Ιδρύματος: Τα στοιχεία αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστά, ενώ τον  «ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ»  του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος θα αναφέρεται στα στοιχεία που θα σας στείλει το Γραφείο μέσω  email ή εναλλακτικά μπορείτε να  το βρείτε μόνοι σας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (βλ. Βήμα 6).

 

Βήμα 5:

 

Στο πεδίο του εντύπου "ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ" μπορείτε να επιλέξετε έναν κωδικό που να γνωρίζετε ότι είναι συναφής με την θέση απασχόλησης του φοιτητή.

Εναλλακτικά προτείνονται:

 

Βήμα 6:

 

Αφού καταχωρήσετε όλα τα απαραίτητα πεδία, υποβάλετε το έντυπο, επισυνάπτοντας και την υπογεγραμμένη σύμβαση.

Αν δεν έχετε την σύμβαση, εναλλακτικά μπορείτε σε πρώτη φάση να επισυνάψετε την απόφαση για τη σύμβαση του φοιτητή που έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το έντυπο αυτό μπορεί να το ζητήσετε από το Γραφείο Πρακτικής ή να το βρείτε μόνοι σας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

 

Οδηγίες για τη Διαύγεια:

Επισκεφτείτε τη σελίδα που γίνεται "Σύνθετη Αναζήτηση"  στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true

Στον «Όρο Αναζήτησης» γράφετε το επίθετο του φοιτητή με κεφαλαία και στο "Φορέα": «ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» και πατάτε «Αναζήτηση».  Στα αποτελέσματα αναζητάτε την απόφαση για τη σύμβαση του φοιτητή. Συνίσταται να ιεραρχήσετε τα αποτελέσματα χρονολογικά, με πρώτα τα πιο πρόσφατα.

 

Το έντυπο ανάρτησης της απόφασης έγκρισης της σύμβασης πρακτικής άσκησης του φοιτητή από το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει την εξής μορφή:

Βήμα 7:

 

Μετά την συμπληρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων, επισυνάπτετε τη σύμβαση πλήρως υπογεγραμμένη ή τη προαναφερθείσα απόφαση έγκρισης του Ιδρύματος από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ και υποβάλλετε το έντυπο. Μετά την υποβολή, αναζητήστε τα έντυπα που έχουν υποβληθεί και  κάνετε λήψη του Εντύπου Ε3.5. σε μορφή pdf. Το αρχείο αυτό το προωθείτε στο Γραφείο Πρακτικής (praktikituc<στο>isc.tuc.gr) ή εναλλακτικά στον φοιτητή.

 

Το έντυπο "Ε3.5. Έναρξης", χρειάζεται για να επιβεβαιώσουμε ότι η δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ έχει γίνει με τον σωστό τρόπο, ενώ το έντυπο "Ε3.5. Λήξης" είναι ένα από τα απαραίτητα έντυπα ολοκλήρωσης της πρακτικής από τον φοιτητή, ώστε το Ίδρυμα να μπορεί να προχωρήσει στην πληρωμή του.

 

 

Βήμα 8:

 

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται στο τέλος της πρακτικής, την τελευταία μέρα ή και 3-4 μέρες αργότερα. Στο έντυπο αυτό τα στοιχεία του φοιτητή, αλλά και του ιδρύματος συμπληρώνονται αυτόματα, με το που εισάγετε το αντίστοιχο έντυπο Έναρξης της πρακτικής  (χωρίς την "ΕΝΑΡΞΗ" δεν μπορεί να δηλωθεί "ΛΗΞΗ").  Εσείς, απλά συμπληρώνετε την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, που πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης της σύμβασης, ανεξάρτητα αν η τελευταία μέρα είναι εργάσιμη ή όχι.

 

Προσοχή! Αν για κάποιο λόγο έχει γίνει τροποποίηση της αρχικής δήλωσης Ε3.5., τότε η δήλωση λήξης  πρέπει να βασιστεί στο τροποποιημένο έντυπο και όχι στο αρχικό, γιατί διαφορετικά στο έντυπο λήξης δεν θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία που τροποποιήθηκαν. 

 

Και το  "Ε3.5. Λήξης" της πρακτικής το  αποστέλλετε στο Γραφείο Πρακτικής (praktikituc<στο>isc.tuc.gr) με κοινοποίηση και στον φοιτητή.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012