Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η IATE (Interactive Terminology for Europe) είναι η βάση ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες και ινστιτούτα της ΕΕ σπό το 2004 για τη συλλογή, διαχείριση και διάχυση της ευρωπαϊκής ορολογίας. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους μεταφραστές της ΕΕ αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012