Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Επέκταση ωραρίου λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά την εξεταστική περίοδο | Ιούνιος 2024
Υπογραφή συμφωνίας μετασχηματισμού με τον εκδότη American Chemical Society (ACS)
Δοκιμαστική πρόσβαση (trial) στη βάση ASME Digital Collection | Έως τις 4 Ιουλίου 2024
Πρόσβαση στη νομική βάση Westlaw UK Academic, μέσω ΣΕΑΒ
Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection, μέσω ΣΕΑΒ

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Η IATE (Interactive Terminology for Europe) είναι η βάση ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Χρησιμοποιείται από τις υπηρεσίες και ινστιτούτα της ΕΕ σπό το 2004 για τη συλλογή, διαχείριση και διάχυση της ευρωπαϊκής ορολογίας. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους μεταφραστές της ΕΕ αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012