Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τρίτη, 8-9-2020

 

Κατά την 3η Πρόσκληση για συμμετοχή στο πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση" για το 2020 για τους φοιτητές της Σχολής ΗΜΜΥ, υποβλήθηκαν συνολικά 7 αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα 17/8/2020 έως 28/8/2020.

Δύο από τις αιτήσεις αποσύρθηκαν άμεσα, οπότε δεν εξετάστηκαν (ΑΜ:2013030015 & 2013030031). Επίσης, η αίτηση του φοιτητή με ΑΜ: 2018030010 απορρίπτεται γιατί δεν έχει ολοκληρώσει το 5ο εξάμηνο φοίτησης.

Οι λοιπές τέσσερεις αιτήσεις πληρούσαν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν τεθεί από την συνέλευση της Σχολής επομένως εγκρίνονται αφού οι διαθέσιμες θέσεις για τη Σχολή ΗΜΜΥ το 2020 επαρκούν.

 

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις που εγκρίνονται είναι οι εξής:

 

 

 

Τα παραπάνω αποτελέσματα προέκυψαν με βάση το πρακτικό αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητών από την αρμόδια επιτροπή καθηγητών της σχολής που συνεδρίασε 3-9-2020.

 

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012