Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Το εργαλείο Journal Checker Tool παρέχεται από το cOAlition S στους συγγραφείς επιστημονικών εργασιών για την υποστήριξη τους στην εύρεση συμβατών με το πρόγραμμα Plan S, μέσων δημοσίευσης. Το εργαλείο επιτρέπει στον συγγραφέα να εισάγει το όνομα ενός χρηματοδότη, ενός ιδρύματος και το περιοδικό στο οποίο σκοπεύει να υποβάλλει το άρθρο του και ελέγχει εάν αυτός ο συνδυασμός (χρηματοδότη, ιδρύματος και περιοδικού) προσφέρει οποιαδήποτε συμβατή διαδρομή με το Plan S.

Εάν ο χρηματοδοτικός φορέας σας δεν αναφέρεται στο Journal Checker Tool, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μέλος του cOAlition S και, σε αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύουν οι κανόνες συμμόρφωσης του Plan S.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα https://journalcheckertool.org/faq.

Τί είναι το Plan S: Πρωτοβουλία διεθνών οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας (cOAalition S), η οποία ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2018. Το Plan S αφορά στην υιοθέτηση αρχών και προτάσεων υλοποίησης για την Ανοικτή Πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις. Βασική προϋπόθεση των οργανισμών χρηματοδότησης έρευνας που έχουν υιοθετήσει/υιοθετούν το Plan S, είναι η ανοικτή διάθεση των επιστημονικών δημοσιεύσεων ερευνητών και επιστημόνων σε αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης ή σε επιστημονικά περιοδικά που επιτρέπουν την Ανοικτή Πρόσβαση.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012