Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Διάθεση δωρεάν εξοπλισμού

Στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση και προώθηση της ευρυζωνικής προσβασιμότητας των φοιτητών και ερευνητών του Πολυτεχνείου Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, αγοράστηκε εξοπλισμός ο οποίος δανείζεται για χρήση στα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας (προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, μέλη Δ.Ε.Π., υπαλλήλους Π.Κ κ.λ.π.) για το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ιδιότητα αυτή.

Αιτήσεις για χρησιδανεισμό εξοπλισμού μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Σε περίπτωση που είστε μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας αλλά δεν ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, μπορείτε να προβείτε σε αγορά του δικού σας εξοπλισμού. Στην συνέχεια θα πρέπει να κάνετε την σχετική αίτηση από εδώ και να προσκομίσετε τον εξοπλισμό στην υπηρεσία για παραμετροποίηση.

Προτεινόμενες Λύσεις Εξοπλισμού

Παρακάτω παραθέτουμε τον εξοπλισμό που είναι δοκιμασμένος από τους τεχνικούς της υπηρεσίας μας και για αυτό τον προτείνουμε. Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι μόνο ο εξοπλισμός που δοκιμασμένος από εμάς μπορεί να ρυθμιστεί και να υποστηριχτεί από το προσωπικό μας.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα με ενσωματωμένη κεραία 13-15dBi αντίστοιχα σε μορφή αδιάβροχου κουτιού. Το σύστημα είναι κατάλληλο για περιπτώσεις όπου υπάρχει καθαρή οπτική επαφή και απόσταση έως 1500-3000 μέτρα από τον αντίστοιχο Σταθμό Βάσης. Το ενδεικτικό κόστος του είναι περίπου 75 ευρώ (+ Φ.Π.Α).

  • Ubiquity LiteBeam®M5 (LBE-M5-23)
  • Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα με ισχυρό πομποδέκτη και κεραία 23 dBi. Το σύστημα είναι κατάλληλο για περιπτώσεις όπου υπάρχει καθαρή οπτική επαφή και απόσταση μεγαλύτερη από 5000 μέτρα από τον αντίστοιχο Σταθμό Βάσης. Οι διαστάσεις του είναι 36,2x26,7x18,4 εκατοστά και το κόστος κυμαίνεται περίπου στα 45 ευρώ (+ Φ.Π.Α).

  • Ubiquity NanoBeam®M5 (NBE-M5-19)
  • Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα με ισχυρό πομποδέκτη και κεραία 19 dBi. Το σύστημα είναι κατάλληλο για περιπτώσεις όπου υπάρχει καθαρή οπτική επαφή και απόσταση μεγαλύτερη από 3000 μέτρα από τον αντίστοιχο Σταθμό Βάσης. Οι διαστάσεις του είναι 18,9x18,9x12,5 εκατοστά και το κόστος κυμαίνεται περίπου στα 75 ευρώ (+ Φ.Π.Α).

    © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012