Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ο κύριος σκοπός του Γραφείου είναι να βοηθά και να υποστηρίζει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όποια προβλήματα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής. Τα συνήθη προβλήματα – δυσκολίες που συχνά αφορούν φοιτήτριες και φοιτητές είναι: 

  • Δυσκολίες προσαρμογής στον φοιτητικό τρόπο ζωής.
  • Δυσκολίες στις οικογενειακές, φιλικές και ερωτικές σχέσεις.
  • Προβλήματα μοναξιάς και άγχους.
  • Προβλήματα μειωμένης απόδοσης, δυσκολίες μάθησης.
  • Προβλήματα επανένταξης των ανενεργών φοιτητών, κ.λπ..

Προκειμένου τα παραπάνω προβλήματα να αντιμετωπίζονται λειτουργεί στο Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης, ατομική συμβουλευτική, ομαδική συμβουλευτική αλλά και συμβουλευτική με τη βοήθεια του διαδικτύου.

Στην ατομική συμβουλευτική το Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής υποστήριξης στοχεύει μέσω προσωπικών συναντήσεων, να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν και να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να αναπτύξουν δεξιότητες, να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και γενικά να ενισχυθούν στη λήψη αποφάσεων για τα ζητήματα εκείνα που τους ενδιαφέρουν άμεσα και τους απασχολούν.

Στην Ομαδική Συμβουλευτική το Γραφείο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής υποστήριξης στοχεύει μέσα από τη λειτουργία ομάδων και αξιοποιώντας τη δυναμική της κάθε ομάδας, να βοηθά τα μέλη της να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να τις μοιραστούν με άλλα μέλη λαμβάνοντας υποστήριξη, αναπτύσσοντας παράλληλα κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες και το αίσθημα του πόσο σημαντικό είναι να ανήκουν σε μία Ακαδημαϊκή κοινότητα. Τα θέματα που μπορεί να  διαπραγματεύονται οι ομάδες μπορεί να αφορούν: 

  • τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις σχέσεις των δύο φύλων
  • την επικοινωνία με τους άλλους
  • στο άγχος και τους τρόπους αντιμετώπισής του
  • στη διεκδικητικότητα κ.λπ.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012