Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το γραφείο συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να ενημερωθούν ή να συζητήσουν καθημερινά προβλήματα ή προσωπικά θέματα που τους προκαλούν θλίψη και αισθάνονται ότι η ηθική και ψυχική δύναμη τους δεν αρκεί για να τα αντιμετωπίσουν. Σε αυτήν την περίπτωση η βοήθεια του ειδικού είναι σημαντική γιατί:

  • με την εχεμύθεια του και τις γνώσεις του θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε την κρίση.
  • θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε συναισθήματα που μέχρι τώρα δεν ομολογούσαμε .
  • θα μας δώσει την εξήγηση σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε
  • θα ανακαλύψει τα αποθέματα που διαθέτoυμε ώστε να έχουμε την ικανότητα και την δύναμη να αντιμετωπίζουμε προβληματικές καταστάσεις

Οι  συναντήσεις έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και παρέχονται δωρεάν ενώ εκτός από τις ατομικές συναντήσεις  μπορείτε να συμμετέχετε σε βιωματικές - ομάδες.

Μερικές από τις δυσκολίες που μπορούν να εμφανιστούν στη μεταβατική περίοδο της ζωής των φοιτητών από την εφηβεία προς την ολοκληρωμένη ενήλικη προσωπικότητα τους είναι:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012