Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Στον παρακάτω Πίνακα εμφανίζεται η δράση παροχής συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα μεγαλύτερα ΑΕΙ της χώρας :

 

ΑΕΙ

Δράση

Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολύτεχνείου Κρήτης ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1997 με χρηματοδότηση του ΥΠΕΠΘ και της Ε.Ε. Βασικός σκοπός του είναι να προσφέρει στους φοιτητές και στους απόφοιτοιυς Μηχανικούς του Πολυτεχνείου Κρήτης, συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική και επαγγελματικη τους σταδιοδρομία.

Σελίδα για ΑμεΑ

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1990 με Πρυτανική Πράξη το Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών (ΣΚΦ) του Πανεπιστημίου Αθηνών το οποίο λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 1992. Το ακαδημαϊκό έτος 1997-98 εντάχθηκε στο Δίκτυο Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης των Παιδιών και των Νέων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Το 2002 έλαβε επίσημα το χαρακτήρα του Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών με Πρυτανική Πράξη και δημοσίευση σε ΦΕΚ, με την επωνυμία "Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών".

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το 1999 η Πρυτανεία του ΑΠΘ, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, αποφάσισε τη δημιουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα στο χώρο της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Φοιτητικής Λέσχης.

Ιστοσελίδες Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης:

https://www.auth.gr/units/19299
http://kesypsy.web.auth.gr/

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στο πλαίσιο της Δομής Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου λειτουργεί η Υπηρεσία Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους φοιτητές/φοιτήτριες του Ιδρύματος, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις όποιες προκλήσεις αναδύονται κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής, σε ακαδημαϊκό, ή και προσωπικό επίπεδο. Παράλληλα, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης, το Γραφείο Διασύνδεσης του Ε.Μ.Π  προσφέρει Συμβουλευτική Σπουδών και Σταδιοδρομίας, έτσι ώστε οι φοιτητές/τριες να ενδυναμώνονται και στο κομμάτι της ακαδημαϊκής και μετέπειτα επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας λειτουργεί Κέντρο Στήριξης Φοιτητών, το οποίο έχει ως σκοπό την ψυχολογική συμβουλευτική στήριξη των φοιτητών του Ιδρύματος.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Λειτουργεί σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε όλους τους φοιτητές.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Παρέχονται στους φοιτητές υπηρεσίες ψυχολογικής συμβουλευτικής καθώς και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης.

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιά ιδρύθηκε το 1995 με πρωτοβουλία και απόφαση της Πρυτανείας του, στα πλαίσια των Ερευνητικών Προγραμμάτων του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά και χρηματοδοτείται από αυτό.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Μάιο του 2001 ξεκίνησε τη λειτουργία της η υπηρεσία συμβούλου ψυχικής υγείας. Σκοπός της είναι η υποστήριξη και υποβοήθηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και κυρίως των φοιτητών στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σεμινάρια Συμβουλευτικής και εργασίες σε ομάδες μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης

Σελίδα για ΑμεΑ

 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα Σταδιοδρομίας, εκπαίδευσης και απασχόλησης μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ατομική υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης. Οι χρήστες της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχτούν ψυχολογικά και να επεξεργαστούν με την καθοδήγηση Συμβούλου δυσκολίες που μπορεί να απαντούν στην καθημερινότητά τους.

Σελίδα για ΑμεΑ

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ξεκίνησε την λειτουργία του το 1989. Από φέτος λειτουργεί ξανά προσφέροντας υπηρεσίες στους φοιτητές σε διάφορες ανάγκες τους ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην διάρκεια των σπουδών τους.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης Φοιτητών είναι μια καινούργια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που παρέχει ενημέρωση, στήριξη και ψυχολογική συμβουλευτική σε όλες τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Ιδρύματος.

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Γραφείο Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ένας χώρος όπου το άτομο μπορεί να μιλήσει για θέματα όπως η μοναξιά, η απελπισία, η μελαγχολία, η σύγχυση και αναστάτωση για μια σχέση, το άγχος και άλλα θέματα το οποία θεωρεί σημαντικά.

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

 
Το Γραφείο Συμβουλευτικής του Tεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ως στόχο να στηρίζει και να βοηθά φοιτητές που επιθυμούν Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπευτική στήριξη και καθοδήγηση. Οι φοιτητές μπορούν να εκφραστούν και να συζητήσουν για ευρύ φάσμα θεμάτων που πιθανόν να τους απασχολούν.

 

Χαροκόπειο Πανεπιστηµίο

 

Συµβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012