Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

17-6-2021

 

Η διαδικασία επιλογής Φορέων Υποδοχής από τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ, των οποίων η αίτηση για πρακτική έχει εγκριθεί στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης, ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 7-6-2021. Οι φοιτητές δήλωσαν από 1 έως 5 δυνητικούς φορείς υποδοχής, ιεραρχώντας τις επιλογές τους.

 

Πέραν του παραπάνω χρονικού ορίου οι φοιτητές δεν μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις  πρακτικής που έχουν επιλεχθεί από άλλους φοιτητές εμπρόθεσμα. Μπορούν, ωστόσο, να προτείνουν νέους φορείς, που δεν έχουν προταθεί από άλλον φοιτητή, ιδίως εφόσον οι αρχικές τους επιλογές απορριφθούν ή για κάποιο λόγο ακυρωθούν.

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις κατατεθείσες δηλώσεις, οι αντιστοιχίσεις φοιτητών ΜΗΧΟΠ σε φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση το 2021 έχουν ως εξής:

 

17-6-2021     Α-ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ

 

23-6-2021     Β' - ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ

 

7-7-2021     Γ΄ - ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ

 

28-7-2021     Δ-ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ

 

21-9-2021     Ε' -ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ

 

 

Οι συμβάσεις των φοιτητών με ΑΜ: 2017020114 & ΑΜ: 2016020081 ακυρώθηκαν για προσωπικούς λόγους των φοιτητών.

 

Τα παραπάνω προέκυψαν ακολουθώντας τη διαδικασία-κριτήρια που έχουν αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΜΗΧΟΠ.

 

 

Τέλος, υπάρχει δυνατότητα υποβολής ένστασης ως προς τις παραπάνω αντιστοιχίσεις εντός προθεσμίας τριών ημερών. Τυχόν ένσταση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Γραφείο Πρακτικής.

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012