Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Τελευταία Νέα

Πρόσβαση στη νομική βάση Westlaw UK Academic, μέσω ΣΕΑΒ
Πρόσβαση στην πολυθεματική πηγή JSTOR Essential Collection, μέσω ΣΕΑΒ
Ενίσχυση σήματος ασύρματου δικτύου (wi-fi) στο εσωτερικό του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης κατά τις εορτές του Πάσχα
Απασχόληση προπτυχιακών φοιτητών στη Βιβλιοθήκη για το 2024

» Όλα τα Νέα...

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες σε υφιστάμενα κτίρια

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης δεσμεύεται να εξυπηρετεί ισότιμα όλα τα μέλη της κοινότητας του. Ακολουθώντας τις Κοινοτικές Οδηγίες και την εθνική νομοθεσία που αφορά στην προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες, η Βι.Κε.Π.προσπαθεί να βοηθήσει τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας να εξασφαλίσουν την αυτονομία τους, την κοινωνική τους ένταξη και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους σε όλο το εύρος των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται κτιριακή εγκατάσταση (κτίριο Δ1) προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί στο ΦΕΚ Β 18/15-01-2002. Η πρόσβαση στη Βι.Κε.Π. επιτυγχάνεται μέσω κεκλιμένων διόδων ενώ το εσωτερικό του κτιρίου Δ1 είναι προσβάσιμο σε όλους τους ορόφους μέσω ανελκυστήρα. Τέλος, υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος υγιεινής στο υπόγειο του κτιρίου.

AMELib

Η Βι.Κε.Π. συμμετέχει στη δράση AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο στόχος εξειδικεύεται στην προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή διατάξεων εξαίρεσης από το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο-ανάπηρα άτομα, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

Στη ψηφιακή βιβλιοθήκη της AΜΕLib, κάθε δικαιούχος χρήστης-μέλος της κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης, μέσω πιστοποίησης και ελεγχόμενης πρόσβασης, μπορεί να αναζητήσει τη διαθέσιμη προσβάσιμη βιβλιογραφία και να ανακτήσει για σκοπούς διδασκαλίας, έρευνας και προσωπικής εξέλιξης, βιβλία σε πολλαπλούς μορφότυπους (π.χ. daisy, epub, word, mp3), ανάλογα με τις δεξιότητες και τον τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει.

Ο χρήστης-μέλος της κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την AMElib, πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Η Βι.Κε.Π. θα ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής και θα επικοινωνεί με τον κάθε χρήστη-μέλος ξεχωριστά.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012