Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Έκθεση αξιολόγησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων

Έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, μόνιμο προσωπικό

Έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, προσωπικό ΙΔΑΧ

Έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλων ΥΕ, μόνιμο προσωπικό

Έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλων ΥΕ, προσωπικό ΙΔΑΧ

 

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012