Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υποστηρίζει το πρόγραμμα Erasmus+ που αφορά στην κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού (ακαδημαϊκού και διοικητικού) επιτελώντας διοικητική, ακαδημαϊκή, τεχνική και οικονομική διαχείριση των δράσεών του και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Μεριμνά για την αποστολή των Ελλήνων φοιτητών στο εξωτερικό και την υποδοχή ξένων φοιτητών στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης ή προγραμμάτων ανταλλαγών.
  • Μεριμνά για την αποστολή προσωπικού του ιδρύματος (μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού) στο εξωτερικό για διδασκαλία ή επιμόρφωση και για την υποδοχή αντίστοιχων αλλοδαπών μελών προσωπικού στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής Erasmus+.
  • Μεριμνά σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα άλλων χωρών για την σύναψη κατάλληλων συμφωνιών για τους φοιτητές και τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τη διαμονή τους και την ασφάλισή τους και αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό.
  • Μεριμνά για τη διαμονή των ξένων φοιτητών στην Ελλάδα και την επαφή τους με το ελληνικό στοιχείο και πολιτισμό (Ελληνική γλώσσα, ξενάγηση σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, οργάνωση εκδρομών στην ελληνική επαρχία, κ.λπ.).
  • Υποστηρίζει τους διεθνείς επισκέπτες του Ιδρύματος (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές, κ.λπ.) και τους βοηθάει να αντιμετωπίσουν τυχόν δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα.
  • Επικουρεί την επικοινωνία με τον χρηματοδοτικό φορέα (ΙΚΥ και ΕΕ), υποστηρίζει τα ηλεκτρονικά συστήματα υποβολής αιτήσεων και επικοινωνίας, καθώς και μεριμνά για την υποβολή κάθε μορφής νέων προτάσεων στο πλαίσιο της κινητικότητας.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Εrasmus+ Κινητικότητα φοιτητών & προσωπικού ΑΕΙ

Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012