Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το τμήμα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν ως αντικείμενο τη φοιτητική μέριμνα φροντίζοντας για τη στέγαση, σίτιση, μετακίνηση, επιβράβευση των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και θεμάτων κοινωνικής πρόνοιας, όπως στεγαστικά επιδόματα και ανταποδοτικές υποτροφίες.

Για επικοινωνία σας με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μπορείτε να επικοινωνείτε:

Τηλ.: +30 28210 37287 ή +30 28210 06258

email: merimna@tuc.gr

05-09-2022
Ενημέρωση για τις αιτήσεις σίτισης

  • Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν υποβάλει αίτηση για παροχή δωρεάν σίτισης στο διάστημα από 1/7/2022 έως και 2/9/2022 και έχουν λάβει σχόλια ή θα λάβουν, θα μπορούν να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις των αιτήσεων από τις 8/9/2022 έως τις 11/9/2022. Στο ίδιο διάστημα θα μπορούν να υποβληθούν και όσες αιτήσεις είχαν προσωρινά αποθηκευτεί.

    Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012