Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

 

Αρχική Ενημέρωση: 9-6-2022

Τελευταία επικαιροποίηση: 3-8-2022

 

Η διαδικασία επιλογής Φορέων Υποδοχής από τους φοιτητές ΜΗΧΟΠ των οποίων η αίτηση για πρακτική έχει εγκριθεί στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης, ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 30-5-2022. Οι φοιτητές δήλωσαν από 1 έως 5 δυνητικούς φορείς υποδοχής, ιεραρχώντας τις επιλογές τους.

 

Πέραν του παραπάνω χρονικού ορίου οι φοιτητές δεν μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις  πρακτικής που έχουν επιλεχθεί από άλλους φοιτητές εμπρόθεσμα και εκκρεμεί ακόμα η επιλογή- χρήση τους ή μη. Μπορούν, ωστόσο, να προτείνουν νέους φορείς, που δεν έχουν προταθεί από άλλον φοιτητή, ιδίως εφόσον οι αρχικές τους επιλογές απορριφθούν ή για κάποιο λόγο ακυρωθούν.

 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις κατατεθείσες δηλώσεις, τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από την Σχολή και τη διαθεσιμότητα των θέσεων από τους φορείς, οι αντιστοιχίσεις φοιτητών ΜΗΧΟΠ σε φορείς υποδοχής για πρακτική άσκηση το 2022 έχουν ως εξής:

 

9-6-2022     Α-ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ

 

 

Οι παραπάνω αντιστοιχίσεις στα πλαίσια του 1ου Κύκλου προέκυψαν ακολουθώντας τη διαδικασία-κριτήρια που έχουν θεσπιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΜΗΧΟΠ και σύμφωνα με το πρακτικό αντιστοιχίσεων που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή καθηγητών την Πέμπτη 9-6-2022.

 

Οι εγκεκριμένοι φοιτητές έχουν δυνατότητα υποβολής ένστασης ως προς τις παραπάνω αντιστοιχίσεις εντός προθεσμίας τριών ημερών. Τυχόν ένσταση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Γραφείο Πρακτικής.

 

Ωστόσο, μετά το πέρας της προθεσμίας ενστάσεων (15-6-2022) δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, οπότε οι αντιστοιχίσεις του 1ου Κύκλου θεωρούνται οριστικές.

 

 

 


 

23-6-2022     Β-ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ

 

 

Οι αντιστοιχίσεις στα πλαίσια του 2ου Κύκλου προέκυψαν ακολουθώντας τη διαδικασία-κριτήρια που έχουν θεσπιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΜΗΧΟΠ και σύμφωνα με το πρακτικό αντιστοιχίσεων που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή καθηγητών την Πέμπτη 23-6-2022.

 

Οι εγκεκριμένοι φοιτητές έχουν δυνατότητα υποβολής ένστασης ως προς τις παραπάνω αντιστοιχίσεις εντός προθεσμίας τριών ημερών. Τυχόν ένσταση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Γραφείο Πρακτικής.

 

Ωστόσο, μετά το πέρας της προθεσμίας ενστάσεων (28-6-2022) δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, οπότε οι αντιστοιχίσεις του 2ου Κύκλου θεωρούνται οριστικές.

 

 

 

 

8-7-2022     Γ-ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ

 

 

Οι αντιστοιχίσεις στα πλαίσια του 3ου Κύκλου προέκυψαν ακολουθώντας τη διαδικασία-κριτήρια που έχουν θεσπιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΜΗΧΟΠ και σύμφωνα με το πρακτικό αντιστοιχίσεων που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή καθηγητών την Παρασκευή 8-7-2022.

 

Οι εγκεκριμένοι φοιτητές έχουν δυνατότητα υποβολής ένστασης ως προς τις παραπάνω αντιστοιχίσεις εντός προθεσμίας τριών ημερών. Τυχόν ένσταση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Γραφείο Πρακτικής.

 

Ωστόσο, μετά το πέρας της προθεσμίας ενστάσεων (13-7-2022) δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, οπότε οι αντιστοιχίσεις του 3ου Κύκλου θεωρούνται οριστικές.

 

18-7-2022     Δ' -ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ

 

 

Οι αντιστοιχίσεις στα πλαίσια του 4ου Κύκλου προέκυψαν ακολουθώντας τη διαδικασία-κριτήρια που έχουν θεσπιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΜΗΧΟΠ και σύμφωνα με το πρακτικό αντιστοιχίσεων που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή καθηγητών την Παρασκευή 15-7-2022.

 

Οι εγκεκριμένοι φοιτητές έχουν δυνατότητα υποβολής ένστασης ως προς τις παραπάνω αντιστοιχίσεις εντός προθεσμίας τριών ημερών. Τυχόν ένσταση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Γραφείο Πρακτικής.

 

Ωστόσο, μετά το πέρας της προθεσμίας ενστάσεων (20-7-2022) δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση, οπότε οι αντιστοιχίσεις του 4ου Κύκλου θεωρούνται οριστικές.

 

3-8-2022     Ε'-ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ

 

 

Οι αντιστοιχίσεις στα πλαίσια του 5ου Κύκλου προέκυψαν ακολουθώντας τη διαδικασία-κριτήρια που έχουν θεσπιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΜΗΧΟΠ και σύμφωνα με το πρακτικό αντιστοιχίσεων που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή καθηγητών την Τρίτη 2-8-2022.

 

Οι εγκεκριμένοι φοιτητές έχουν δυνατότητα υποβολής ένστασης ως προς τις παραπάνω αντιστοιχίσεις εντός προθεσμίας τριών ημερών. Τυχόν ένσταση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Γραφείο Πρακτικής.

 

Μετά το πέρας της προθεσμίας ενστάσεων και εφόσον δεν προκύψει κάποια ένσταση και οι αντιστοιχίσεις του 5ου Κύκλου θα θεωρούνται οριστικές.

 

15-9-2022     ΣΤ' -ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ

 

 

Οι αντιστοιχίσεις στα πλαίσια του 6ου Κύκλου προέκυψαν ακολουθώντας τη διαδικασία-κριτήρια που έχουν θεσπιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ΜΗΧΟΠ και σύμφωνα με το πρακτικό αντιστοιχίσεων που συνέταξε η αρμόδια επιτροπή καθηγητών την Πέμπτη 15-9-2022.

 

Οι εγκεκριμένοι φοιτητές έχουν δυνατότητα υποβολής ένστασης ως προς τις παραπάνω αντιστοιχίσεις εντός προθεσμίας τριών ημερών. Τυχόν ένσταση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως στο Γραφείο Πρακτικής.

 

Μετά το πέρας της προθεσμίας ενστάσεων και εφόσον δεν προκύψει κάποια ένσταση και οι αντιστοιχίσεις του 6ου Κύκλου θα θεωρούνται οριστικές.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012