Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η Επιτροπή Ισότητας Φύλων (ΕΙΦ) του Πολυτεχνείου Κρήτης συγκροτήθηκε με την απόφαση 2925/24.03.2022 της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο του Ν.4589/2019 και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

  1. Γεροπάντα Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή ΑΡΜΗΧ, vgeropanta<στο>tuc.gr (Πρόεδρος ΕΙΦ)

  2. Στεφανάκης Αλέξανδρος, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ, astefanakis<στο>tuc.gr (Αντιπρόεδρος ΕΙΦ)

  3. Ιωαννίδης Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή ΗΜΜΥ, sioannidis<στο>tuc.gr

  4. Λαγουδάκης Μιχαήλ, Καθηγητής, Σχολή ΗΜΜΥ, lagoudakis<στο>tuc.gr

  5. Κολοκοτσά Διονυσία, Καθηγήτρια, Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ, dkolokotsa<στο>tuc.gr

  6. Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας, Καθηγητής, Σχολή ΑΡΜΗΧ, kouggrinis<στο>tuc.gr

  7. Μπακατσάκη Μαρία, μέλος ΕΔΙΠ, Σχολή ΜΠΔ, mbakatsaki<στο>tuc.gr

  8. Καραγιάννη Ελευθερία, διοικητική υπάλληλος, ekaragianni<στο>tuc.gr

  9. Σταυρίδου Ειρήνη, προπτυχιακή φοιτήτρια, Σχολή ΜΠΔ, estavridou<στο>tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012