Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων ανάμεσα σε περισσότερα του ενός ατόμα κάτω από μία ηλεκτρονική διεύθυνση της μορφής xxx<στο>lists.tuc.gr. 

Μετά την αρχική δημιουργία της λίστας από τη Διεύθυνση Δικτύων, η διαχείριση γίνεται άμεσα από τους ενδιαφερομένους.

Για την παροχή της υπηρεσία χρησιμοποιείται το λογισμικό Sympa και υποστηρίζονται οι συνηθισμένες δυνατότητες λιστών επικοινωνίας, όπως

  • αποστολή μηνυμάτων μόνο από μέλη μίας λίστας και απόρριψη υπολοίπων ή κράτηση για έγκριση
  • αποστολή μηνυμάτων μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες
  • κράτηση μηνύματος μέχρι την έγκριση από διαχειριστή (moderation)
  • μαζική προσθαφαίρεση μελών λίστας
  • δυνατότητα αυτοεγγραφής σε λίστα από τους ενδιαφερόμενους (με ή χωρίς έγκριση από διαχειριστή)
  • δυνατότητα αποστολής των μηνυμάτων της ημέρας (digest)
  • αυτόματη διαγραφή προβληματικών διευθύνσεων (με σχετική ειδοποίηση στο διαχειριστή)
  • και πολλά άλλα

Σε ποιούς απευθύνεται; 

Σε μέλη ή ομάδες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που επιθυμούν να δημιουργήσουν ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας.

Πώς την αποκτώ;

Πρέπει να υποβάλετε αίτημα στο https://helpdesk.tuc.gr/ συμπεριλαμβάνοντας υποχρεωτικά τα απαιτούμενα στοιχεία.

Οδηγίες Χρήσης

Για οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας για διαχειριστές λιστών παρακαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα οδηγίες χρήσης υπηρεσίας ηλεκτρονικών λιστών επικοινωνίας

Για διαχειριστές της υπηρεσίας συνολικά από το NOC επισκεφτείτε τις οδηγίες διαχειριστών υπηρεσίας λιστών

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012