Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Η συλλογή και η απεικόνιση στατιστικών στοιχείων χρήσης ιστότοπων βοηθάει στην εν γένει λειτουργία του ιστότοπου και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Διεύθυνση Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής αποθαρρύνει τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών από τρίτους, λόγω σοβαρών ζητημάτων σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν.

Για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, η Διεύθυνση ΤΔΥΥ συντηρεί μία εγκατάσταση του Piwik (http://piwik.org/), το οποίο προσφέρει όμοιες υπηρεσίες.

Ποιούς αφορά;

Τους υπευθύνους ιστότοπων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πώς την αποκτώ;

Υποβάλετε σχετικό αίτημα στο https://helpdesk.tuc.gr/

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012