Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής παρέχει τη δυνατότητα παραχώρησης χρήσης εικονικών εξυπηρετητών (virtual machines).
Η υπηρεσία βασίζεται στην εγκατάσταση πολλαπλών λειτουργικών συστημάτων, πλήρως ανεξάρτητων μεταξύ τους, στον ίδιο εξυπηρετητή με την χρήση κατάλληλου λογισμικού.

Εικονικό μηχάνημα δημιουργείται κατόπιν σχετικής αίτησής σας εδώ, εγκαθίσταται σε αυτό το λειτουργικό σύστημα της επιλογής σας και σας δίνεται πλήρης πρόσβαση διαχειριστή σε αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πλέον είστε οι μόνοι αποκλειστικοί υπεύθυνοι διαχείρισης του, συντήρησής του (updates, security settings κτλ.), εγκατάστασης εφαρμογών/υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που το εικονικό μηχάνημα υποστεί παραβίαση ασφαλείας, η λειτουργία του και η σύνδεσή του στο Internet θα διακόπτεται έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα από εσάς.

Όσον αφορά τη διαδικασία αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας (backup) των εικονικών εξυπηρετητών, λαμβάνεται ΜΟΝΟ ένα backup ολόκληρου του μηχανήματος (snapshot) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας του , το οποίο φυλάσσεται σε αποθηκευτικό χώρο του Τμήματος Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής. Αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από επικαιροποιημένο αντίγραφο κατόπιν σχετικής αιτήσεως του διαχειριστή του. Επιπροσθέτως, ο διαχειριστής μπορεί να ζητήσει αντίγραφο του εικονικού μηχανήματος όποτε αυτός κρίνει απαραίτητο. Τα αντίγραφο αυτό δημιουργείται προσωρινά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως ότου ο διαχειριστής μπορέσει να το μεταφέρει σε δικά του αποθηκευτικά μέσα.

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής επιθυμεί να λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας συγκεκριμένων στοιχείων του μηχανήματος (π.χ. βάσης δεδομένων, εφαρμογών, κλπ), αυτό θα πρέπει να υλοποιείται από τον ίδιο με δική του διαδικασία και ευθύνη και τα αντίγραφα ασφαλείας να φυλάσσονται σε αποθηκευτικά μέσα εκτός του εικονικού μηχανήματος.

Σε ποιούς απευθύνεται; 

Σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας τα οποία επιθυμούν έναν προσωρινό εξυπηρετητή περιορισμένων υπολογιστικών πόρων.

Πώς την αποκτώ;

Υποβάλετε σχετική αίτηση στο helpdesk.tuc.gr στην κατηγορία «Γενικά μηνύματα» της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012