Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας συμμετείχε στο 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συμβούλων Σταδιοδρομίας που οργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Χαλκιδική στις 14-19 Σεπτεμβρίου 1998 με την συμμετοχή της Οριζόντιας Δικτύωσης των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Α.Ε.Ι. Το συνέδριο είχε εκπαιδευτικό και συντοντιστικό/οργανωτικό χαρακτήρα και απευθυνόταν σε όλα τα στελέχη των Γραφείων Διασύνδεσης. Στις ομιλίες συμμετείχαν σύμβουλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό που ανέπτυξαν θέματα πρακτικής φύσης γύρω από την λειτουργία και ανάπτυξη του θεσμού και των σχετικών δραστηριοτήτων.

 

 

 

 

 

 

Τα στελέχη του ΓΔΣ Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχαν ενεργά στα τραπέζια εργασίας που πραγματοποιήθηκαν και πιο στυγκεκριμένα στα εξής:

  • Εξυπηρέτηση φοιτητών
  • Τεχνικές επικοινωνίας με τους φοιτητές
  • Προώθηση Γραφείων Διασύνδεσης
  • Χρήση πληροφοριακών συστημάτων στη λειτουργία των ΓΔΣ
  • Σύνδεση των γραφείων με την αγορά εργασίας
  • Αξιολόγηση - Βιωσημότητα
  • Οργάνωση Γ.Δ.-Εξυπηρέτηση φοιτητών
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Προβολή, έντυπα, όπου το ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ανέλαβε την υλοποίηση πολυσέλιδου Οδηγού Μεταπτυχιακών Σπουδών εκ μέρους της Οριζόντιας Δράσης των ΓΔ.
  • Κώδικας Δεοντολογίας των γραφείων
ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012