Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2000

 

 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις

22-25 Μαϊου στην Αθήνα. Την διοργάνωση της συμμετοχής του Πολυτεχνείου Κρήτης ανέλαβαν το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας, το Γραφείο Διαμεσολάβησης & τα Δίκτυα Επικοινωνίας Υπολογιστών. Κεντρικό σκοπό της εκδήλωσης αυτής αποτέλεσε η προβολή των αποτελεσμάτων της τεχνολογικής και επιστημονικής έρευνας για την αξιοποίησή τους από την παραγωγική διαδικασία προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Το Πολυτεχνείο Κρήτης παρουσίασε τα μεταπτυχιακά προγράμματα όλων των τμημάτων του, τις ερευνητικές δραστηριότητες και τα ερευνητικά αποτελέσματα των εργαστηρίων του.

 

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012