Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Εκδηλώσεις Παρουσίασης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

 

 

 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε τρείς παρουσιάσεις Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων από τους συνεργάτες:

1) κα Tassoula Zissaki-Healey, υπεύθυνη Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Czech Technical University in Prague της Τσεχίας (09/2002)

2) κ. Ari Vanska, συντονιστής Γραφείου Διεθνών Σχέσεων από το Hame Polytechnic της Φινλανδίας (10/2002)

3) καθηγητή κ. J. Schoenherr από το Hochschule Zittau/Gorlitz της Γερμανίας (11/2002).

 

 

 

 

 

 

 

Στα πλαίσια των 3 εκδηλώσεων, παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες, οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, οι δυνατότητες υποτροφιών σπουδών, των παραπάνω πανεπιστημίων, ενώ διανεμήθη σχετικό έντυπο υλικό στους φοιτητές του Πολυτεχνείο Κρήτης. Επίσης οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν προσωπικά στον κάθε υπεύθυνο και να θέσουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των ευρύτερων συνεργασιών των παραπάνω Πανεπιστημίων με το Πολυτεχνείο Κρήτης.

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012