Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Συμμετοχή στο σεμινάριο επιμόρφωσης του προσωπικού των Γ.Δ. στην συμβουλευτική

Στα πλαίσια των ΠΑΚΕΤΩΝ 3 (Επιμόρφωση προσωπικού) και 6 (Συμμετοχή σε δραστηριότητες της Οριζόντιας Δράσης) του Υποέργου της Αυτεπιστασίας, το Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης του Προσωπικού των ΓΔ στην Συμβουλευτική, που οργανώθηκε στο Βόλο στις 15-19/3/2004 από την Οριζόντια Δράση.

 

Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν πέντε ημέρες, 8 ώρες καθημερινά, με βασικό στόχο την επιμόρφωση των στελεχών των Γραφείων Διασύνδεσης σε θέματα συμβουλευτικής. Το σεμινάριο ήταν βιωματικό με τη συμμετοχή των στελεχών των Γραφείων Διασύνδεσης.

 

 

 

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με την μορφή 5 Εργαστηρίων:

1) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: “Πλαίσιο Επαγγελματικής Συμβουλευτικής”

Στο εργαστήριο αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά ένα μοντέλο, που προσδιορίζει τα πλαίσια και τους άξονες στους οποίους κινείται η Επαγγελματική Συμβουλευτική. Σκοπό αποτέλεσε η αναγνώριση του επιπέδου που κατατάσσονται οι υπηρεσίες κάθε συμβούλου και της παραπομπής σε ειδικό, όταν κριθεί απαραίτητο. Δόθηκε μελέτη περίπτωσης, όπου οι συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομάδες για την εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου.

 

 

 

 

2) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: “Στάσεις του Συμβούλου”

Το εργαστήριο αυτό εστίασε στις πιθανές στάσεις και τύπους συμπεριφοράς ενός συμβούλου κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης. Δόθηκε σχετική μελέτη περίπτωσης προς ανάλυση και οι συμμετέχοντες έπαιξαν ρόλους στην υιοθέτηση στάσεων. Συζητήθηκε η σπουδαιότητα των δεξιοτήτων επικοινωνίας και της συμπεριφοράς προσεκτικής παρακολούθησης. Στόχο του εργαστηρίου αποτέλεσε η ανάπτυξη ικανότητας υιοθέτησης θετικών στάσεων και δεξιοτήτων επικοινωνίας.

 

 

 

 

3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: “Ανάλυση Θέσεως Εργασίας (Job analysis)”

Στο εργαστήριο αυτό δόθηκε η διαδικασία ανάλυσης και περιγραφής θέσεων εργασίας και που χρησιμοποιείται. Δόθηκε σχέδιο ανάλυσης θέσεων εργασίας πάνω στο οποίο οι συμμετέχοντες εργάστηκαν ανά ομάδες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της συνέντευξης.

 

 

 

 

4) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: “Δημιουργία και Χρήση Δικτύωσης”

Το εργαστήριο αυτό παρουσίασε μεθόδους για την προσφορά βοήθειας προκειμένου να ακολουθούν οι συμβουλευόμενοι αποτελεσματικούς τρόπους αναζήτησης εργασίας και να αναπτύξουν δεξιότητες για την ανακάλυψη της “κρυφής αγοράς εργασίας” θίγοντας 6 βασικά σημεία: συμβουλευτική, ανάπτυξη ομάδας, κριτήρια συγκρότησης ομάδας, τρόποι αναζήτησης εργασίας, δεξιότητες συμβούλου και δικτύωση.

 

 

 

 

5) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5: “Επαγγελματικός Προσανατολισμός ( BILAN)”

Στόχο του εργαστηρίου αποτέλεσε η μάθηση μεθόδου εργασίας για να βοηθηθεί ο συμβουλευόμενος να κάνει ένα απολογισμό των χαρακτηριστικών που έχει ή που πρέπει να αποκτήσει προκειμένου να επιτύχει τον επαγγελματικό του στόχο.

 

 

 

 

Σε κάθε συμμετέχοντα δόθηκε το εγχειρίδιο “Θεωρία και Προτεινόμενες Μέθοδοι και Τεχνικές Συμβουλευτικής Αναζήτησης Εργασίας” που συντάχθηκε από την κα Κ. Δόλγυρα Υπεύθυνη Συμβουλευτικής της Οριζόντιας Δράσης.

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012