Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Συμμετοχή του ΓΔΣ στην Έκθεση Γαλλικών Πανεπιστημίων 'ATOUT FRANCE06'

Tο Γραφείο Διασύνδεσης συμμετείχε στην Έκθεση «ATOUT FRANCE 06» που οργανώθηκε από τον οργανισμό EduFrance και την Πρεσβεία της Γαλλίας στο Ζάππειο Μέγαρο, την Παρασκευή 24/2/2006, ημέρα ανοιχτή μόνο στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης. Αρχικά έγιναν ελεύθερες συζητήσεις με τους εκπροσώπους των γαλλικών ιδρυμάτων. Οι συζητήσεις που έλαβαν μέρος αφορούσαν κυρίως το νέο εκπαιδευτικό σύστημα LMD (Licence-Master-Doctorat) και τις ευκαιρίες για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα που αφορούν τους απόφοιτους Μηχανικούς 5ετούς φοίτησης.

Στην συνέχεια, οι εκπρόσωποι των φορέων οργάνωσης της Έκθεσης, των Γαλλικών και των Ελληνικών Ιδρυμάτων έκαναν παρουσιάσεις σε στρογγυλό τραπέζι που αφορούσαν:

  • το σύστημα LMD και τα νέα διπλώματα
  • τον οργανισμό CNOUS και EduFrance (φοιτητική ζωή, προγράμματα υποτροφιών)
  • το Ελληνικό Πανεπιστημιακό Σύστημα
  • το ΔΟΑΤΑΠ και το ΙΚΥ
  • τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα
  • τις διατριβές κοινής επίβλεψης
  • το γαλλο-γερμανικό Πανεπιστήμιο
  • την Πανεπιστημιακή Ένωση για τη Γαλλοφωνία
Ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα της ημέρας των θεσμικών συναντήσεων και η λίστα των Γαλλικών Πανεπιστημίων που συμμετείχαν στην έκθεση.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Ημερίδας

Λίστα Γαλλικών Πανεπιστημίων

<body>

</body>

</html>

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012