Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Σεμινάριο Συμβουλευτικής με Θέμα: «Αποτελεσματική διαχείριση εργασιακού στρες/χρόνου/εικόνας και επικοινωνία με πιθανούς εργοδότες»

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε, στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης, σεμινάριο με τίτλο «Αποτελεσματική διαχείριση εργασιακού στρες/χρόνου/εικόνας και επικοινωνία με πιθανούς εργοδότες».

Το σεμινάριο περιελάμβανε 4 βασικές ενότητες, τις ακόλουθες:

  1. Αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού στρες
  2. Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
  3. Διαχείριση Εικόνας - Αύξηση Επιρροής
  4. Αποτελεσματική επικοινωνία με πιθανούς εργοδότες

 

Μέσω του σεμιναρίου οι φοιτητές απόκτησαν μέσω διαφόρων πρακτικών βελτίωσης (όσον αφορά στη διαχείριση χρόνου, στρες, αυτο-εικόνας και επιρροής) να αναπτύξουν κατάλληλες δεξιότητες και να ανταποκριθούν καλύτερα στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ζωής. Την ημερίδα παρακολούθησαν 23 άτομα συνολικά.

Ακολουθούν στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή, ικανοποίηση και παρακολούθηση του σεμιναρίου από φοιτητές, απόφοιτους ή άλλους χρήστες του Γραφείου Διασύνδεσης.

 

 

 

 

 

Α) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που συμμετείχαν στο σεμινάριο ήταν άντρες με ποσοστό 65% έναντι των γυναικών με ποσοστό 35%.

 

 

 

 

 

 

Β) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

Οι κύριοι συμμετέχοντες προέρχονται από τα τμήματα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με ποσοστά αντίστοιχα 70%, 17% και 9%.

 

 

 

 

 

 

Γ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Από το σύνολο των συμμετεχόντων, παρακολούθησαν το σεμινάριο του γραφείου με ποσοστό 39% οι ανήκοντες στο 5ο έτος & επί πτυχίο σπουδών Ακολουθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με ποσοστό 35%, οι προπτυχιακοί του 3ου έτους με 17%, κ.ο.κ.

 

 

 

 

 

 

Δ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Από το σύνολο των συμμετεχόντων, το 60% θεώρησε την οργάνωση του σεμιναρίου πολύ καλή, το 40% καλή, ενώ δεν υπήρχε κανένας από τους συμμετέχοντες που να ήταν έστω και λίγο δυσαρεστημένος από την οργάνωση.

 

 

 

 

 

Ε) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Από το σύνολο των συμμετεχόντων, το 53% θεώρησε ότι το ενημερωτικό υλικό που δόθηκε ήταν Πολύ ικανοποιητικό, το 47% Ικανοποιητικό, ενώ δεν υπήρχε κανένας από τους συμμετέχοντες που να ήταν έστω και λίγο δυσαρεστημένος από το ενημερωτικό υλικό.

 

 

 

 

ΣΤ) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Από το σύνολο των θεμάτων που συζητήθηκαν στο σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θεώρησαν ως πιο ενδιαφέρουσα την Ενότητα ΙΙΙ με ποσοστό 33%, ακολουθεί η Ενότητα ΙV με ποσοστό 30% και οι Ενότητες Ι και ΙΙ με ποσοστό 18%.

 

 

 

 

 

Ακολουθούν φωτογραφίες από το σεμινάριο

 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012