Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Ιδεών Χανίων για φοιτητές

 

Το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσουν το «Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Ιδεών Χανίων» και καλούν τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές όλων των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης να υποβάλουν τις ιδέες τους.

Ο βασικός στόχος του διαγωνισμού είναι η ενθάρρυνση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο, η σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την τοπική οικονομία, καθώς και η ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τη δημιουργικότητα και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων ομάδων και του Πολυτεχνείου Κρήτης.


Οι πέντε (5) καλύτερες ιδέες θα βραβευθούν με έπαινο, καθώς και παροχή υποστήριξης από το Επιμελητήριο Χανίων για την εμπορική αξιοποίηση των ιδεών. Ειδικά για τις τρεις (3) καλύτερες ιδέες θα υπάρξουν αντίστοιχα χρηματικά έπαθλα της τάξης των 1.200€, 800€ και 400€. 

 

Η παρουσίαση και βράβευση αυτών θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στο Επιμελητήριο Χανίων την 8η Φεβρουαρίου 2017. 


Το Επιμελητήριο Χανίων θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση των ιδεών αλλά και τη συνεργασία των ομάδων με επιχειρήσεις που θα επιδείξουν ενδιαφέρον. Οι ομάδες αυτές θα κληθούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα τις συνεργασίας τους στο Αναπτυξιακό Συνέδριο που θα οργανώσει το Επιμελητήριο Χανίων τον Απρίλιο 2017.

Το υπόδειγμα της πρότασης συμμετοχής μπορείτε να το βρείτε εδώ, ενώ η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν τη συμπληρωμένη πρόταση συμμετοχής τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση eu_projects@chania-cci.gr. Για την ενημέρωση και επίλυση αποριών των ενδιαφερομένων, έχει προγραμματιστεί μια σύντομη παρουσίαση του διαγωνισμού την 2α Δεκεμβρίου 2017 (ώρα 11:00, αίθουσα Δ3005).


Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και υποβολής προτάσεων έχουν μεμονωμένοι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) ή ερευνητικές ομάδες, στις οποίες είναι δυνατό να συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ή λοιπό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στις ομάδες αυτές μπορούν να συμμετέχουν και άτομα εκτός Πολυτεχνείου Κρήτης.


Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από 6μελή επιτροπή από στελέχη του Επιμελητηρίου Χανίων και καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία αποτελείται από τους:
• Γιάννη Μαργαρώνη, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Χανίων
• Μανώλη Λεράκη, Διπλ. Μηχανικό Παραγωγής & Διοίκησης, Νόμιμο Εκπρόσωπο AVOEL
• Γιάννη Τρούλη, Διευθ. Σύμβουλο TTMI Ltd, Εξωτερικό Σύμβουλο Επιμελητηρίου Χανίων
• Νικόλαο Ματσατσίνη, Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης
• Κώστα Μπάλλα, Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης
• Ευάγγελο Γρηγορούδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης


Τα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν την πρωτοτυπία, σαφήνεια και πληρότητα της ιδέας, την κάλυψη των αναγκών της αγοράς, τα ανταγωνιστικά οφέλη, τη μελλοντική βιωσιμότητας της ιδέας, τη μεθοδολογία και την ομάδα υλοποίησης, την ωριμότητα της ιδέας και τις ανάγκες σε πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Επιμελητήριο Χανίων (Βασίλης Φόρτσας, τηλ. 28210 52329).

Διαδικασία Διαγωνισμού

1. Οι ομάδες φοιτητών και ερευνητών θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την 9η Ιανουαρίου 2017 την πρότασή τους ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση (eu_projects<στο>chania-cci.gr).

 

2. Η πρόταση μπορεί να έχει υποβληθεί και σε άλλο διαγωνισμό, ενώ για τη συγγραφή της θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η φόρμα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (www.chania-cci.gr).

 

3. Τα βραβεία του διαγωνισμού περιλαμβάνουν:

• Έπαινο στα μέλη των πέντε (5) καλύτερων προτάσεων, καθώς και παροχή υποστήριξης από το Επιμελητήριο Χανίων για την εμπορική αξιοποίηση των ιδεών. 
• Χρηματικά έπαθλα των 1.200€, 800€ και 400€ στις ομάδες των τριών (3) καλύτερων προτάσεων.


4. Η ανακοίνωση των πέντε (5) καλύτερων προτάσεων θα γίνει την 16η Ιανουαρίου 2017. Οι προτάσεις αυτές θα παρουσιαστούν εν συντομία από τις ομάδες τους στα πλαίσια ειδικής εκδήλωσης που θα διεξαχθεί στο Επιμελητήριο Χανίων την 8η Φεβρουαρίου 2017.

5. Η ανακοίνωση των τριών (3) καλύτερων προτάσεων που θα λάβουν και τα αντίστοιχα χρηματικά έπαθλα

θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της προαναφερόμενης εκδήλωσης.

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012