Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης| Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

Αναλυτικά για κάθε Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης οι Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων για τα  Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ).

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

Τίτλος Προγράμματος

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Ημ. Υποβολής Αιτήσεων

Προκήρυξη

ΠΜΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MSc IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

2022 - 2023 : Χειμερινό (1)

Από: 06/06/2022 - Έως: 04/09/2022

ΠΜΣ-ΜΒΑ 

ΠΜΣ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - MSc IN PRODUCT DESIGN AND MANUFACTURING

2022 - 2023 : Χειμερινό (1)

Από: 06/06/2022 - Έως: 04/09/2022

ΠΜΣ-PRODES 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΠΔ - PEM DOCTORAL STUDIES PROGRAM

2022 - 2023 

 

ΠΜΣ-DOC 

 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

Τίτλος Προγράμματος

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Ημ. Υποβολής Αιτήσεων

Προκήρυξη

ΠΜΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - MSC GEOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

2022 - 2023 : Χειμερινό (1)

Από: 09/06/2022 - Έως: 05/09/2022

ΠΜΣ-GEO 

 

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

Τίτλος Προγράμματος

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Ημ. Υποβολής Αιτήσεων

Προκήρυξη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΜΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΗΜΜΥ - Research MSc in Electrical and Computer Engineering

2022 - 2023 : Χειμερινό (2)

Από: 29/08/2022 - Έως: 16/09/2022

ΠΜΣ-ELECTR 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΜΥ - ECE DOCTORAL STUDIES PROGRAM

2022 - 2023 

 

ΠΜΣ-DOC 

 

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

Τίτλος Προγράμματος

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Ημ. Υποβολής Αιτήσεων

Προκήρυξη

MSc IN SUSTAINABLE ENGINEERING AND CLIMATE CHANGE

2022 - 2023 : Χειμερινό (1)

Από: 01/07/2022 - Έως: 10/09/2022

ΠΜΣ-SUSTAIN 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΠΕΡ - ENVENG DOCTORAL STUDIES PROGRAM

2022 - 2023 

 

ΠΜΣ-DOC 

 

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

Τίτλος Προγράμματος

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Ημ. Υποβολής Αιτήσεων

Προκήρυξη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΜΗΧ - ARC DOCTORAL STUDIES PROGRAM

2022 - 2023 

 

-

 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)

Τίτλος Προγράμματος

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Ημ. Υποβολής Αιτήσεων

Προκήρυξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - MSC IN OPERATIONAL RESEARCH AND DECISION MAKING

2022 - 2023 : Χειμερινό (1)

Από: 04/04/2022 - Έως: 25/09/2022

ΠΜΣ-OPERAT 

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - MASTER OF SCIENC  IN INTELLIGENT SYSTEMS

2022 - 2023 : Χειμερινό (1)

Από: 04/04/2022 - Έως: 25/09/2022

ΠΜΣ-INTELLIG 

 

 

ΔΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Τίτλος Προγράμματος

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Ημ. Υποβολής Αιτήσεων

Προκήρυξη

MASTER IN TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT (MTIM)

2022 - 2023 : Χειμερινό (1)

Από: 13/06/2022 - Έως: 18/09/2022

ΠΜΣ-MTIM 

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012