Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Επικοινωνία

Κεντρικά στοιχεία επικοινωνίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Διεύθυνση: Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου, ΤΚ 105 58 Αθήνα

Γραφείο Πληροφόρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Τηλέφωνα: 210 - 92 50 519 και 210 - 92 50 506

Τηλ/πία και ηλ. διεύθυνση: 210 - 32 25 029 edull<στο>epeaek.gr

 

Πολυτεχνείο Κρήτης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ε.Λ.Κ.Ε.

Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Τίτου, 73136 Χανιά Κρήτης

Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Πληροφορίες: Γεώργιος Σαράτσης

Τηλέφωνο: 28210 37060 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: gsaratsi<στο>mred.tuc.gr