Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Α’ 6μηνου 2012 - Ματσκάνη Ευ.

Παραδοτέα Α’ 6μηνου 2012

1 ανακοίνωση σε συνέδριο

Matskani, E., Sidiropoulos, N.D., Tassiulas, L. (2012). “Distributed Back Pressure Power Control for wireless multi-hop networks”, Συνέδριο: 2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, March 25-30, Kyoto, Japan.

1 δημοσίευση

Matskani, E., Sidiropoulos, N.D., Tassiulas, L. (2012). Convex Approximation Algorithms for Back-Pressure Power Control”. Journal IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 60, No. 4, pp. 1957-1970.