Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Ενδιάμεσα παραδοτέα έως 31/12/11

 

Ενδιάμεσα παραδοτέα έως 31/12/2011 

1 ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο

Matskani, E., Sidiropoulos, N.D., Tassiulas, L. (2011). “Convex Approximation Algorithms for Back-Pressure Power Control of Wireless Multi-hop Networks”, Συνέδριο: 2011 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing, May 22-27, Prague, Czech Republic.

1 δημοσίευση

Matskani, E., Sidiropoulos, N.D., Tassiulas, L. (to appear April 2012). "Convex Approximation Algorithms for Back-Pressure Power Control”. Journal IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 60, No. 4, pp. 1957-1970.