Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Παρουσίαση διατριβής – Τσουρουνάκη Κωστούλα

Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Detection and fate of pharmaceutical compounds and personal care products in the environment», ή “Ανίχνευση και τύχη φαρμακευτικών ενώσεων και προϊόντων προσωπικής φροντίδας στο περιβάλλον”.


Παρουσίαση:
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015, 13:30, Αίθουσα K2.A3 (κτίρια Σχολής  Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης).


Εξεταστική Επιτροπή:

Καθηγήτρια Ελευθερία Ψυλλάκη, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης (Επιβλέπουσα).

Καθηγητής Νικόλαος Νικολαΐδης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης (μέλος τριμελούς επιτροπής).

Professor Maria Liompart, University of Santiago de Compostela, Spain (μέλος τριμελούς επιτροπής).

Καθηγητής Νικόλαος Καλογεράκης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Καθηγητής Ευάγγελος Διαμαντόπουλος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης.

 

ABSTRACT

In the present thesis, different novel, powerful and “green” analytical protocols used for rapid and accurate measurement of trace amounts of insect repellents and parabens in various aqueous matrices. The detection of these pollutants was carried out using the solid phase micro-extraction (SPME) and liquid phase micro-extraction (LPME). The study of the photolytic fate of these compounds was monitored in various aqueous environmental matrices in order to determine the rates of decomposition and the effect of environmental matrix in the process of photolysis.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα διατριβή, χρησιμοποιήθηκαν νέα, ισχυρά και "πράσινα" αναλυτικά πρωτόκολλα για την ταχεία και ακριβή μέτρηση μικροποσοτήτων εντομοαπωθητικών και παραβένιων σε διάφορες υδατικές μήτρες. Η ανίχνευση αυτών των ρύπων διεξήχθη χρησιμοποιώντας τη μικροεκχύλιση στερεάς φάσης (solid phase microextraction, SPME) και τη μικροεκχύλιση υγρής φάσης (liquid phase microextraction, LPME). Ακολούθησε μελέτη της φωτολυτικής τύχης αυτών των ενώσεων σε διάφορες υδάτινες περιβαλλοντικές μήτρες, προκειμένου να καθοριστούν οι ρυθμοί αποσύνθεσης και η επίδραση της περιβαλλοντικής μήτρας στη διαδικασία της φωτόλυσης.

 

Παρουσίαση Διατριβής

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση της διατριβής από το παρακάτω βίντεο.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/oVIzmyHU0AU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Αρχεία

Κείμενο  διδακτορικής διατριβής (Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυτεχνείου Κρήτης)

Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής (pdf)